ZEYDAN KARALAR’LA DALYA

16/03/2017 15:49 7088

Sezar’ın hakkı Sezar’aysa Zeydan Karalar’ın hakkını da Zeydan Karalar’a vermek gerekiyor şüphesiz.

Seyhan Belediyesinde göreve geldiği günden bugüne sadece Seyhan’ın sorunlarıyla değil hiçbir bölge ayırt etmeksizin imkânlar ve yasaların el verdiğince her yere ulaşmaya çalışan hakiki adana sevdalısı Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karaları, bu kent’deki bir sanat adamı ve bir sanat sivil toplum kuruluşu başkanı olarak tebrik ediyorum.

Kent’deki yol, kaldırım, çarpık yapılaşma, temizlik gibi sorunları en asgariye indirme titizliğini, Adanalının kültürel, sanatsal alanlarda gelişme kaydetme çabaları aydın, çağdaş belediye başkanı beklentilerimize cevap veriyor. Adeta, başkanlık görevini devraldığı günden bugüne Seyhan Belediyesinin bir kültür kompleksi olan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ne bir milyon üzerinde ziyaretçi gelmiş bunlar tiyatrolar, konserler, paneller sergi salonlarındaki resim, fotoğraf heykel gibi sanatsal çalışmalar, çocuklara yönelik eğlendirici, eğitici programlar yine Seyhan belediyesinin bir birimi olan SBŞT üç sezonda 120 bin ilkokul çağındaki çocuğa çocuk gelişimine uygun çocuk tiyatrosu, sonuç olarak birçok alanda önemli projelere imza atan, atmaya devam eden Seyhan belediyesi emekçilerini ve Türkiye cumhuriyeti Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı sosyal, çağdaş belediyeciliği bize hatırlattığı için bir milyon kültür sanat katılımcısı adına kutluyorum…

Tiyatronun üstadı Muhsin Ertuğrul’un Ankara, İzmir, Adana Belediye reislerine yazdığı açık mektup bugün Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın sanat adına yapmak istediklerini anlatırcasına…

 

Muhterem Belediye Reisleri, senelerden beri belediyelerini dirayetle idare ettiğimiz şehirlerde birçok hizmetler gördünüz.

Yollar açtınız,ağaçlar diktiniz,sular getirdiniz,hastahaneler,mezbahalar kurdunuz. Bunlar için o şehir halkı gibi bizde size şükran ve minnettarlığımızı bildiririz.Ancak insan yalnız yiyen,içen bir mahluk değildir.Ruhu kuvvetlendirmek için de muhakkak bir tiyatroya ihtiyaç vardır. Onun için bu açık mektubumla sizlerden güzel şehirlerinizde birer ‘’şehir tiyatrosu’’ kurmanızı rica ediyorum

 

Temmuz 1941

Muhsin Ertuğrul

 

Sanat ve sanatçı dostu başkanlara selam olsun…

Tamer Gözüdeli