YÜCE SULTANLAR

21/12/2018 04:05 888

Timurlenk’ e ‘’ Seni erlikten başbuğ makamına yükselten neydi diye sormuşlar’’. O da şu cevabı vermiş. ‘’ Asla ümitsizliğe düşmedim. Çeşitli zorluklarla karşılaştığım halde yılmadım .Maksadıma erişmek için bana bir karınca örnek oldu. Bir gün , düşmanlarımdan kaçmış , bir harabeye sığınmıştım. Ümidimi kesmek üzere iken , gözüm bir karıncaya ilişti. Bu karınca , kendisinden çok büyük bir buğday tanesini almış , bir yıkıntının üstünden aşırmaya çalışıyordu. Taşıdığı buğdayı, belki 50 den fazla düşürmüştü. Yılmadı , sonunda başardı. Karıncanın bu azim ve sebatını gördükten sonra, ümidim arttı. Kendi kendime , ben bu karınca kadar da mı olamayacağım dedim ve sonra amacıma ulaşıncaya kadar, hiçbir zorluktan yılmadım.’’

Karıncalar , hem çok çalışkan, hem de çok güçlüler. Kendilerinden 5 misli ağır olan bir yükü taşıyabilirler. Birçok kazı ve yük aracının karıncalara benzemesi boşuna değil.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u ele geçirdiğinde bazı Bizanslılar , son direnişi olarak Ayasofya kilisesine sığınırlar. Kilisenin kapılarını kıran Osmanlı askerleri içeriye girerler. Kilisedeki tüm Bizanslılar korku içindedir. Fatih Sultan Mehmet , kiliseye girdikten sonra, patrik Fatih’in ayaklarına kapanır , merhamet ve şefkat diler. Fatih patriği yerde kaldırır ’’ Ben Sultan Mehmet’im. Hayatınız , hürriyetiniz konusunda gazabımdan korkmayın’’ der. Öyle de olur. Kimseye dokunmazlar.

Doğu da adaletli yönetiminden ötürü Kanuni , batıda ihtişamından dolayı , Magnificent olarak tanınan , Sultan Süleyman , 46 yıl padişahlık yapmış. 13 sefere çıkmış , ve bu seferler , 10 yıl 1 ayını almış. Döneminde , 6,557.000 km2olan Osmanlı toprağı da padişahlığında 1,893.000 km2’ ye ulaşmış.

Bizde çevrilen , Kanuni devrine ait televizyon dizisi , hep harem entrikalarıyla dolu. Onun adaleti , seferleri ve kazandığı savaşlardan bahis bile yok. Kendimizi küçültmek ve aleyhimizde olumsuz imajlalar yaratmak için başka ne yapılabilir ki? Yazık doğrusu.