YEŞİLİN ve ORMANIN FAYDALARI 5

04/10/2019 19:20 772

 

8 – Toprak ve rüzgar erozyonunu engellemeye yardımcı olurlar:

Ağaçların Faydaları arasında toprağa sahip çıkması, belki de en önemlilerindendir. Arazi ve toprak yapısına göre dikilecek değişik türden ağaçlar, kök yapıları ve yayılma potansiyelleri sayesinde, toprağı hem yatay hem de dikey olarak sımsıkı tutar ve rüzgar, yağmur vb. etkilerden kaynaklı erozyona karşı korur.

Erozyonunun Çevreye Zararları:

9 – İnsanları, özellikle çocukları, zararlı güneş ışınlarından korurlar:

Yaptıkları muazzam gölge ve serinliğin yanında, ağaçlar aynı zamanda da güneşin zararlı ışınlarını da tutarlar ve alt kısımlarına geçirmezler. Bu faydadan en çok çocuklar yararlanmaktadırlar.

10 – Gıda sağlarlar:

Yalnızca insanlara değil, kuşlara ve vahşi yaşamın diğer paydaşlarına da yaşamsal gıda sağlarlar. Sincaplar; meşe palamudu, fındık, ceviz, kiraz  vb. yemişler olmadan hayatlarını sürdürme şansı bulamazlar. Çiçekleri ve ağaç gövdeleri arılar için nektar, polen ve propolis kaynağıdır.

11 – İyileştirici etkileri vardır:

Hastaların camlarının önünde ağaç olması, bu konuda katkı sağladığı bir çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır.

Ağaçlar yaşam alanlarının daha sağlıklı olmasını sağlar.

12 – Ağaçların olduğu sokak ve mahallelerde şiddet eğilimi daha azdır.

Ağaçlar saldırganlığı, şiddeti ve suçu azaltabilir mi? Çok sayıda çalışma buna “Evet!” diyor. Sosyoekonomik faktörlerden bağımsız olarak, yüksek ağaç gölgelik seviyeleri ile düşük suç seviyeleri arasında güçlü bir ilişki vardır. Amerika Connecticut’ta ağaç gölgesinde% 10’luk bir artış, mülkiyet suçlarında % 14’lük ve şiddet içeren suçlarda% 15’lik bir düşüşle ilişkilendirilmiş. Baltimore’da benzer sonuçlarda ise ağaç gölgelerinde her % 10 artış için tüm dış suçlarda% 12 düşüş gözlemlenmiş. (Kaynak: Reduce crime and violence with trees in your neighborhood)

13 – Mevsimlerin geçişlerini net olarak bizlere gösterirler:

Ağaçların yapraklarına bakarak hangi mevsimde olduğumuzu kolaylıkla anlarız. İlk bahar yeşilli ve çiçekli yazları meyveli, son bahar ise bir renk cümbüşü sunar.

Mevsim geçişlerini ağaçlar net bir şekilde göstererek bizleri sürekli bilgilendirebilirler.

14 – Ekonomik getirisi yüksektir:

Yüzlerce çeşit ağacın meyvesinin yanında kesildiklerinde kereste, mobilya vb. ihtiyaçlar için kullanılmaları çok yaygın birer ekonomik kazançtır; şişelenmiş sıvı gıdaların sağlıklı kalabilmesi için gerekli olan mantar üretiminin de tek kaynağıdır.

15 – Ağaçlar öğreticidir ve aynı zamanda birer iyi oyun arkadaşıdır:

Ağaçlar bilge varlıklardır ve çocuklar onlardan çok fazla bilgiyi görerek ve uygulamalı olarak öğrenebilirler ve çokta iyi bir oyun evidir çocuklarımız için.

Ağaçlar çocuklar için birer oyun evidir!

16 – Toplumların gelecekleri için kilit bir bileşendir:

Toplumlar ayakta kalmak ve yüz yıllar süren bir yaşam dünyası kurmak istiyorlarsa ağaçlar onların vazgeçilmez dayanakları olacaktır. Ağacın korunmadığı ve üretimin teşvik edilmediği coğrafyalar kaybetmiştir yada kaybetmeye mahkumlardır.

Toplumların gelecekleri için önemli bir gösterge ve ana birer etkenlerdir.

17 – Çalışanları mutlu ederler:

Ofis çalışanları camlarının önünde ağaç gördüklerinde daha mutlu, stressiz ve tatmin olmuş bir şekilde çalışmalarına devam ederler.

18 – Havanın nemlenmesini sağlarlar:

Topraktan aldıkları suyu, yapraklarından nem şeklinde havaya bırakırlar. Bu şekilde su çevrimine katkıda bulunurlar hem de havanın nemlenmesini sağlarlar.

19 – Enerjiden tasarruf sağlarlar:

Evlerin etrafına uygun şekilde dikilmiş ağaçlar havalandırma, ısınma ve dolayısıyla enerji maliyetlerinde tasarruf etmemize yardımcı olurlar.

20 – Emlak değerini arttırırlar:

Ağaçların bulunduğu sokaklarda emlak değerlerinde olmayanlara göre artış gözlemlenmiştir. Bunun en büyük sebebi, ağaçların insanlara huzur ve mutluluk vererek bulundukları yeri güzelleştirmeleri ve değerli kılmalarıdır.

21 – Trafiğin daha sakin ilerlemesine yardımcı olur:

Yapılan bilimsel çalışmaya göre, sürücüler tarafından ağaçlarla kaplı sokak ve caddelerin daha güvenli olduğu algılanıyor ve sürüş hızlarında önemli derecede azalmalar meydana geliyormuş. (Kaynak: The Street Tree Effect and Driver Safety)

22 – Hayvanlar ve insanlar için bir yuva ve barınak görevi görür: Otobüs beklerken bizi yağmur, güneş vb. gibi etkenlerden koruması, kuş, sincap gibi hayvanlara yuva görevi görmesi.

Canlılar için barınaktır.

23 – Ağaçlar güneş ışığını ormanlara taşırlar: Güneşten gelen güneş ışığın yönünü orman yararına dağıtan kimyasal bir sis yaratırlar. Bu sayede ormanlarda fotosentezin daha yüksek düzeyde olması sağlanır.

24 – Ağaçlar sahip oldukları halkaları ile bize geçmişten bilgi verirler :

Ağaç halkaları iklimi öğrenmemizi sağlıyor ve bize geçmişte ağaç halkası incelenen ağacın bulunduğu coğrafya ve yaşam koşulları hakkında bilgi veriyor.

Bu listeye daha çok ekleyeceklerimiz olacaktır; ağaç yetiştirmenin doğaya ve insana katkıları gerçekten çok. Ağaçlar, yani aslında bitkilerin hemen hemen hepsi, çok değerli ve önemliler. Bu sebeple ağaç ve bitki yetiştirmeye, onları korumaya devam etmeliyiz.

25 – Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alırlar:

Çevreci, ekolojik ve sürdürülebilir şekilde yönetilirse, ağaçlar yenilenebilir enerji (biyokütle enerjisi) olarak kullanılabilir.

SON SÖZ:’’YEŞİLLİKLER TOPRAĞIN ÇİRKİNLİĞİNİ KAPATTIĞI GİBİ, TATLI SÖZ DE, İNSANLARIN KUSURLARINI ÖRTER. * Sokrates*