Yaşanmış En İlginç Tesadüfler!-2

05/12/2022 17:31 373

Lincoln ile Kennedy Arasındaki “Olağanüstü” Olduğu Öne Sürülen Benzerlik Listesi

Abraham Lincoln öldükten sonra yerine başkan seçilen yardımcısı Andrew johnson 1808, John Kennedy öldürüldükten sonra yerine gelen yardımcısı Lyndon Johnson 1908 doğumludur.

Abraham Lincoln, kongre seçimlerini 1846’da,

John Kennedy 1946’da kazanmıştır.

Başkan seçildikleri yıllar ise sırayla; 1860 ve 1960’tır.

Abraham Lincoln’un suikastta kurban gittiği tarihi tiyatro binasının ismi Ford’dur.

Kennedy’in ise öldürüldüğü sırada karısıyla beraber içinde bulunduğu arabanın markası Ford, modeli ise Lincoln’dur.

***

Abraham’ın sekreterinin ismi Kennedy ve John Kennedy’nin sekreterinin ismi Lincoln’dür.

İki başkan da Beyaz Saray’da yaşadıkları süre içerisinde birer evlatlarını kaybetmiştir.

İki başkan da bir cuma günü suikasta kurban gitti.

İki başkan da kafasından vurularak öldü.

İki başkanın da sivil haklar konusunda önemli çalışmaları vardır.

Abraham Lincoln köleliği kaldırmış, Kennedy zamanında ise siyahîler topluma gerçek anlamda eşitlik sağlayan haklara kavuşmaya başlamıştır.

Kennedy vurulmadan 1 hafta önce ünlü sanatçı Marilyn Monroe ile buluşmuştu.

Abraham Lincoln ise yine suikastta kurban gitmeden 1 hafta önce, Maryland’de Monroe Kasabası’nın içinde olduğu tespit edildi.

Lincoln’ü vuran John Wilkes Booth, 1839 yılında doğmuştu.

Kennedy’yi vuran Lee Harvey Oswald ise 1939 yılında dünyaya gelmişti.

Her iki katilin de üç isimden oluşan adı vardı.

Her ikisinin isminde de toplam 15 harf var.

İkisi de birer güneyli tarafından vuruldular.

İkisinin ölümünden sonra da yerlerine bir güneyli başkan atandı.

 

İki fail de mahkemelerden yalnızca birkaç gün önce halkın önünde vurularak suikastta kurban gitmiştir. (Devam Edecek..)