Yaratılış ve varlıklar

01/06/2018 01:42 3357

 

Kur-an’a göre kâinatın yaratıcısı, sonsuz ilim sahibi, kudret ve hikmet sahibi Allah’tır. Yaratma O’na aittir. Kur-an yaradılış ile ilgili detaylar vermiyor. Sadece yaratılışta Allah’ın yaratmayı istediğine “Ol” demesinin yeterli olduğu belirtiliyor. Allah’ın mutlak yaratma gücü böylece tasvir edilmiş oluyor.

İnsanoğlu yaradılışla ilgili düşünceler üretmiş, sorular sormuş ve cevaplarını aramış.

“Yaradılışta ilk şey (Heyula) yoktan mı yaratıldı?” Sorusu sorulmuş ve irdelenmiş.

Bir başka soru, “Allah’ın zatından sonra, zaman bakımından Allah ile birlikte ezelî miydi?

İnsanlık yaratılışın sırlarını sorguluyor. Kur-an ayetleri yaratılışın, bir anda yokluktan ortaya çıkma yerine, bir süreç içinde gerçekleştiği konusunda daha çok anlatım ve yoruma uygun düşüyor.

Kur-an 29 Ankebut /19. Ayette,

Görmüyorlar mı, Allah yaratmaya nasıl başlıyor ve onu tekrarlıyor? Şüphesiz bu Allah’a kolaydır.

Varoluşun doğası

Tüm Kâinatların toplamı varoluştur.

Teklikten sunulmuş,

Sonsuz gerçekliklerden,

Fark edebildiğimiz gerçeklikler bizim varoluşumuz.

Gördüğümüz evren,

Var oluşun bize yansıyan görüngüleri olarak hareket ediyor.

Varoluş,

Sarmal organizma gibi dönerek kâinat,

Dönerek evren,

Dönerek galaksileri oluşturuyor.

Evren bu spiralin dönüşüyle oluşan

Merkezkaç kuvveti ile genişliyor.

Bu güç bütün galaksilerin saçılmasını

Ve genişlemesini bu harekete tabi tutarken,

Kütlelerin kendi çekim güçlerinin oluşmasını sağlıyor.

Varoluş, tek gerçeklik mi?

Teklikten sunulmuş, sonsuz gerçeklikten biri midir varoluş?

Bir tek geçmiş tüm olasılıklardan geçerek geliyorsa, o halde olası bütün gerçeklerde bizim gerçeklerimizdir.

Geldiğimiz yer olası bütün gerçeklikleri geçerek geldiğimiz yer olarak, Önümüzde de, sonsuz kere sonsuz olasılıkların var olduğu gelecekler var demektir.

Geleceklerin hepsi bizim.

Hangi gelecek olacaksa, bizim irademizle ve seçimlerimizle olacak.

Biz insanlar,

Birlikte yaşadığımız tüm insanlar,

Bizleri bir araya getiren nedir düşündünüz mü?

Varoluşun sonsuz denizinden tüm olasılıkları geçerek geldiğimiz ve halen içinde yer aldığımız gerçeklikte, bizleri bir araya getiren, sonsuz kere sonsuz gelecek olasılıklarından, yaptığımız ortak seçimlerimizin, bizleri birleştirmesi, bu boyuta taşıması nedeniyledir.

Dünya insanları olarak bir aradaysak,

Bu ortak tercihlerimizin tecellisinin bir araya getirdiği,

Yaşam tercihlerimizin kesişmelerinin bir toplumuyuz demektir.

Biz insanlar,

Ortak hayalin paydalarıyız.

Bir hayal kurgusunun bileşen sentezleri halinde yaşıyoruz.

“Hayal içinde hayal, gerçeklikleri”