Yanlış bildiklerim

30/08/2022 19:06 899

 

İlgisizliğin parmak emmede en önemli neden olduğunu duyunca şaşırmadım değil, daha ziyade çocuğun meme veya emziğe alışkanlıktan ötürü parmak emdiğini zannediyordum. Meğer durum sandığım gibi değilmiş, yapılan çalışme ve araştırmalar göstermiş ki parmak emen çocuklar yeterli ilgiliyi görmüyormuş yakınlarından, özllikle annelerinden yada kendisine bakan kişilerden. Hetgün yeni birşeyler öğreniyorum öğrendikçe de neler bilmediği daha iyi anlıyorum. Öğrenmenin sınırı yok, bunu böyle kabul edersek her türlü yeniliğe ve bilgiye açık oluruz, bende zaten öyle yapıyorum çok yararlı olduğunu da söyleyebilirim.

Vatikan nüfusu oldukça az dini bir devlet başkanı da Papa, dini bir devlette suç oranı düşük olacağını düşüürüz ama gerçek öyle değilmiş. Dünya’daki nüfusa oranla en yüksek suç oranı Vatikan’ymış.

2017 de yapılan nüfus sayımında Vatikan’da bin kişi yaşamaktadır ve yılda 600 den fazla suç işlenmektedir. Bu yüzde 60 ‘lık oranla Vatikan, suç işlemede dünya rekorunu 2019 yılından beri elinde tutuyor.

Şaşırtıcı değil mi ?