VEHBİ KOÇ ve AİLESİ 2

24/06/2021 21:27 159

 

*Ben, Vehbi Koç ile ortağı BernarNahum’un babaları olduğu yalanına maruz bırakılan Hahambaşı HaimNahum’un asıl oğlu JojoNahum’u, bundan seneler önce Paris’te tanımıştım. Şimdi hayatta olmayan Jojo Bey öyle Fransız yahut Yahudi mösyösü falan değil, bir Osmanlı beyefendisi idi ve babasının Fransızca olarak kaleme aldığı hatıralarının yayınlanmamış tam metni onda bulunuyordu. İmparatorluğun son seneleri bakımından gayet önemli olan hatıralar inşaAllah günün birinde yayınlanır...

*Ve, meselenin asıl önemli tarafı, Koç ailesinin ceddi...

 

https://im.haberturk.com/2016/01/25/ver1453683260/1185908_c908befa34533bb4d8725b11f380f33e.jpg

 

Aile, Anadolu tasavvufunun ve Melâmetî yolunun en önemli isimlerinden olan Hacı Bayram-ı Velî’nin soyundan gelir; rahmetli Vehbi Bey, 1352 ile 1429 arasında yaşayan ve İkinci Murad zamanında çok daha etkili bu büyük evliyanın, 18., Rahmi Bey 19. Mustafa Koç’ da 20. göbekten torunlarıdır.

Hacı Bayram-ı Velî’nin neslini gösteren ilk “şecere” yani “soyağacı” 17. yüzyılın nihayetinde hazırlanmış, kendisi de Hacı Bayram’ın torunlarından olan ve 1996’da vefat eden Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fuad Bayramoğlu bu şecereye günümüze uzanan nesilleri de ilâve etmiş ve soyağacının son hâline 1983’te, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan büyük boyda iki cildlik “Hacı Bayram-ı Velî, Yaşamı, Soyu, Vakfı” isimi kitabında yer vermiştir.

İŞTE, GERÇEK SOYAĞACI:

Fuad Bayramoğlu’nun yayınladığı şecereye göre, Vehbi Koç ile eşi Sadberk Hanım, Hacı Bayram-ı Velî’ye şu şekilde bağlanırlar:

*VEHBİ KOÇ’UN SOYAĞACI: Hacı Bayram-ı Velî - Şeyh Ahmed Baba - Şeyh Edhem Baba - Şeyh Tayyib Baba - Şeyh Salih Baba - Şeyh Mehmed Baba - Şeyh Ahmed Baba - Şeyh Kasım Baba - Şeyh Tayyib Baba - Şeyh Ahmed Muhlis Baba - Şeyh Mehmed Tayyib Baba - Şeyh Şemseddin Bayramoğlu - Şeyh Mustafa Baba - Şeyh Salih Baba - Haydar Baba - Mustafa Bey - Ahmed Bey -Necibe Hanım - Vehbi Koç.

*SADBERK KOÇ’UN SOYAĞACI: Hacı Bayram-ı Velî - Şeyh Ahmed Baba - Şeyh Edhem Baba - Şeyh Tayyib Baba - Şeyh Salih Baba - Tâci Hacı - Fatma Hatun - Saime Hatun - Müderriszâde Şeyh Mustafa - Abdülkerim Efendi - Sadullah İzzet - Necib Bey - Sadullah Aktaş - Sadberk Koç.

Bugün bu köşede, Fuad Bayramoğlu’nun hazırladığı ve şimdi İstanbul’da, Sadberk Hanım Müzesi’nde bulunan bir başka şecerenin fotoğrafı yeralıyor. Şecere büyük boyda olduğu için isimlerin düzgün şekilde okunması mümkün değil, ama merak edenler müzeye gidip aslını görebilir yahut Fuad Bey’in eserine müracaat edebilirler!

KOÇ'UN TABUTUNDAKİ SANCAKTA NE YAZIYOR?

“Memlekette on binlerce kişiye iş imkânı sağlayan bir aile, Yahudi olsa ne olur, olmasa ne olur? Dinlerinin ne önemi var?” diyeceğim ama ortada diğer dinlere mensup vatandaşları “düşman” gören ve gösteren sapık zihniyetin yalanlarını tenezzül bâbında suratlarına çarpmak şart oluyor...

Bu zihniyete asıl cevabı ise rahmetli Mustafa Koç, cenazesinde hemen her kesimi bir araya getirerek bizzat verdi; dolayısı ile fazla bir şey söylemeye pek lüzum yok...Her ne kadar bazı kesimler, bundan çıkar elde etmeye çalışsa da…Çamur at, izi kalır zihniyetinden kurtulamayan bazı hastalıklı tipler, ne yazık ki, her dönemde mevcut oluyor. Tarihin tozlu raflarında yer alan bu tip asılsız ve karalamaya, iftiraya dönük, tutum ve davranışlar, şüphesiz ki, bu günde devam ediyor ve edecekte…Önemli olan bu çarpık zihniyetin yapmış olduğu bu gayri ahlakı girişimleri boşa çıkarmaktır…

SON SÖZ:’’ ASIL AZMAZ, BAL KOKMAZ KOKARSA YAĞ KOKAR, ASLI AYRANDIR.’’