Vahiy almak ve ilham

05/07/2018 23:11 3619

Kur-an’daki anlamıyla vahiy almak ilhamdır. İlham Allah tarafından verilir.

Vahiy sadece peygamberlere mi verilir, yoksa her insan veya canlı vahiy alır mı?

Vahiy sezgilerin gösterdiği yol olarak, kendini açan her kese, Allah tarafından gönderilir.

Kur-an ayetinde Allah arıya bile vahiy ettiğini belirtiyor.

Vahiy illa uhrevi olmak zorunda değildir.

Sen istiyorsan sanat, sen istiyorsan müzik, bilime yöneliyorsan bilim, sezgilerinle Allah sana istediğin yolda vahiy ile yardım gönderecektir.

Vahiy ve İlham bizim göremeyeceğimiz tarzda ışık zerrecikleridir. İnsanların çakraları sezgilere açık ise, ilham ve vahiy kanalları da açık demektir. Rabbinin ışık zerrecikleri olarak sana ulaşanları, yani Rabbinin sana olan fısıltılarını, doğru bir şekilde algılamak ve özüne dokunmadan anlaşılır olarak çevirmek gerekir.

Ancak, peygamber efendimizin Kur-an’ı oluşturan vahiy alışını, bu benzetmelerimizle karıştırmamak gerekir.

Hepimiz zaman içinde kendimize soruyoruz,

“Bu dünyada işim ne?”

“Bu kâinatta bir rolüm varsa, bu rol nedir?”

İşte kendini gerçekleştirmek isteyenlerin, iç dünyalarında yankılanan sorular bunlar. Bu soruların cevapları yine kendimizde, içimizde bir yerlerde bulunuyor. Yeteri kadar derinleşirsek,  gerçek kendimizi bulabiliriz.

Tıpkı Hz. Muhammed (sav) peygamberimizin, mağaraya sığındığı gibi, bizde kendi içimizde mağaramıza sığınarak, Allah’tan özel ilham talep edip, aldığımız ilhamla, kendimizi değiştirebilir, yani dayatılmış rollerden uzak gerçek kendimiz olabiliriz.

Bir bilgi olarak vahiy, esin, keşif ve vizyon/görü kelimelerinin kabul görmüş manalarını ağabeyim Fevzi Acevit’in bana yazdığı notundan aktarmak isterim.

“Allah’tan kula inenin rahmet, kuldan Allah’a iletilenin yakarış/dua olduğunu tebarüz ettirerek vahiy mekanizması nedir?

Vahiy, bir boyutuyla, Allah- Peygamber ilişkisi bağlamında, Melek Cebrail (a.s) tarafından peygamberlerin zihinlerine gönüllerine indirilen-nakşedilip öğretilen- mesajlar/ bilgiler/öğütler / emir ve yasaklar velhasıl İlahi haberlerdir.

Vahiy, bir başka boyutuyla; Nahl suresinde örneklendiği gibi; canlı varlıkların bünyelerine (fıtratlarına) Cenabı Allah tarafından konmuş olan otomatik işleyen yaşamsal mekanizmalara ait fıtri bilgilerdir.

Arı’nın bal yapmayı kendiliğinden bilmesi gibi...

İnsanların sezgi yoluyla üst boyutlardan aldıkları ise; esin (ilham), keşif ( sezgi, feraset ve/veya aklı işletme) yoluyla yapılan öngörüler çıkarımlardır.

Bir de vizyon/görü yoluyla inen bilgi vardır ki; bu yöntem daha çok insanların zikir yaparken ya da rüya halindeyken İlahi Takdir ’in lütuflarından nasiplenmeleri durumudur.”