ÜLKEMİZİN BEKA  SORUNU

15/04/2019 01:21 550

*Ülkeyi yönetenlerin, sırf kendileri gibi düşünmüyor, kendileri gibi davranmıyor ve istedikleri kalıba girmiyor diye ülkenin yüzde 50'sini 'terörist' veya 'teröristle müttefik' gibi görmesi, gerçek bir BEKA sorunudur...

*Genç ve eğitimli nüfus, daha iyi bir hayat ümidiyle Batı'ya göçmeye çalışırken, beyin göçünde her yıl rekor kırılırken, kamplarda tutulması gereken milyonlarca Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye 'kalıcı' biçimde dağılması bir BEKA sorunudur...

*Adalete güvenin ve itibarın azalması, güçlü ve zengin karşısında sökmeyen adaletin, ancak fakir, zayıf ve sahipsiz karşısında hükmünün olması, ' adalet mülkün temelidir’ sarsılması üzücü bir BEKA sorunudur...

*Bekayı ihtiyaç duyduğunda kullanmak üzere siyasetçinin arka cebine, zekâyı ise boş damacana gibi kapı arkasına lâyık gören anlayış, kesinlikle BEKA sorunudur...

*Devlet yönetiminde, aklı, bilimi ve kaliteyi değil de önyargıları ve dogmaları tercih etmek, istişareden, tartışmadan ve sorgulamadan uzaklaşmak çok açık bir BEKA sorunudur...

*Devleti yönetenleri seçerken, kariyeri, ehliyeti ve liyakati esas almak yerine, partizanlığı, ahbap-çavuş ilişkisini, akrabalığı esas almak kesinlikle bir BEKA sorunudur...

*Eğer bir ülkede beka sorunu varsa, o soruna nasıl ve kimlerin yönetiminde sürüklendiği biliniyorsa, yine de sorunun çözümü için aynı adresler 'kurtarıcı' olarak gösterilebiliyorsa, bu durum tartışılmaz bir BEKA sorunudur...

*Her türlü hırsızın, namussuzun, arsızın, tokatçının, bayrağı fon yaparak, kendini savunması ve hiçbirine o bayrağın hesabının sorulmaması bir BEKA sorunudur...

*Ekonomik sıkıntıların bunalıma dönüştüğü, işsizliğin, özellikle de üniversiteli işsizliğin patladığı bir düzende, alay edilir gibi, tamamen sübjektif kriterle yapılan mülakatlar, düşmanlık, kin ve öfke biriktiren, bir BEKA sorunudur...

*Bir yandan beka edebiyatı yapmak ama diğer yandan büyük işleri yine milletin neresine ne koyacağını iyi bilen bildik müteahhitler arasında paylaştırmaya devam etmek, halk zorluk içindeyken nimetleri hep aynı çevreye paylaştırmak, diğer yandan lüksten ve şatafattan vaz geçmemek bir BEKA sorundur...

*Millî varlıklarımız tükenirken, geçtik buğdayı, nohudu, mısırı, artık saman ithal edecek duruma düşürülmüşken, kimi milliyetçilerin bekayı algılama zorluğu bir BEKA sorunudur...

*Dindarlığın itibar kaybetmesi, din ile ahlâk arasındaki doğrudan ilişkinin yok olması, muhafazakârlığın akıldan mahrum bir itaate dönüşmesi bir beka sorunudur...Birey kültürü ile yetişmek yerine, tam itaat ve biat kültürü ile yetişmek bir BEKA sorunudur.

*Suyun, havanın, gazın, asfaltın, piyasanın,pahalılığın, geçim sıkıntısının, ekonominin, belediye hizmetlerinin  konuşulması gereken yerel seçimleri, beka sorunuyla ilişkilendirmek ve bunun gerçekten böyle olabileceğine önce kendisini, sonra da milyonlarca taraftarını inandırabilmek, dehşetli bir BEKA sorunudur...

*Kimi tarikat ve cemaatlerin bir koalisyon ortağı gibi davranabilmeleri, kamuda güç ve yayılma mücadelesi vermeleri, iştahları açıldıkça daha çok istemeleri ve bunlara göz yumulması yakın tarihte olduğu gibi, bugün de, yarın da bir BEKA sorunudur...

*Esas beka sorununu görmemek, zekâ sorunu değilse, ancak göz sorunudur...

İşte tam da bu nokta da, değerli bir dostumdan aşağıdaki yazı geldi…

***Türkiye'nin en önemli beka sorunu; niteliksiz, sosyal moloz yığını olan gençliğidir.
Sorumluluk yüzdesi düşük, bir dalda uzmanlaşmamış, aceleci, çala kalem-sınavdan sınava koşturulmuş, çoğunlukla masabaşı, yüksek maaşlı görevler hayal eden, sosyal medyayla tükenen bir gençlik geliyor olması bir BEKA sorunudur.
Sayıları az da olsa,hedefleri olan,çalışkan, kaliteli olanları var elbette.
*Ancak büyük çoğunluğun; uzmanlaşamamış, yabancı dil sorunlu, kültürel alt yapısı zayıf, değerlerinden, günden güne daha fazla uzaklaşan bireylerden oluşuyor olması, bir BEKA sorunudur.
*Dün sanayi devrimini yakalayamamıştık, bugün de dijital ve yüksek teknolojili ürün üretim devriminin, sadece tüketicisi olmaya devam ediyor olmamız, BEKA sorunudur.
*Batı toplumunun artık üretmekten gına geldiği ve terketmeye başladığı otomobili bile bugün itibariyle üretemedik. Maalesef soğan-patates-saman-hayvan, kadın cinayetleri, trafik kazaları, torpille işe girme, seçim hileleri...En önemli gündem maddelerimiz olmaya devam ediyorsa, işte bu BEKA sorunudur.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ne olacak ?
*Gençlerimiz; kendilerine siyasi liderleri, yürütmedeki bürokratları, meclisteki vekilleri, yargı mensuplarını ve dördüncü kuvvet medyayı "rol model " olarak seçiyorlar.
Bütün dünyada aslında durum böyledir.Yeni nesiller, çevrelerindeki en güçlü bireyleri örnek alırlar. Biz deki örnekler böyle ise, asıl BEKA sorunu budur.
Bizim onlara sunduğumuz örnekliğin göstergesi olarak PİSA (Uluslararasi eğitim seviye belirleme kurumu)'da eğitim seviyemiz 45. sırada.
Üretimde, ihracatta, inovasyonda 40-45 lı sıralardayız.
Sonuç olarak gençliğimizin eğitim sıralaması ne ise üretim kalitemiz, ihracat sıramız, ar-ge kapasitemiz aynı oranlarda.
Asıl BEKA sorunu, gençliğimizin yeterince iyi donatılamamasında yatıyor.
Neden yabancı dil öğretemiyoruz?
Neden teknik elemanlarımız, mühendislerimiz iş makinalarını kullanamıyor?
Dünyada birim alana düşen en çok ziraat mühendisi bizdeyken, tarım niye yerlerde sürünüyor?
Hukuk mesleğini seçenlerin sayısı rekora koşarken, neden adaletin tecelli ettiğine inanılamıyor ?
Neden gazetecilerimiz böyle?
Neden dünya çapında bilim insanlarımız yok denecek kadar az?
Neden üniversitelerimiz araştırmalarla, makaleleriyle, inovatif eserlerle gündeme gelmiyor?
Asıl BEKA sorununu görmeyerek gelecek nesillere karşı görevlerimizi yeterince yapmadığımızı düşünüyorum…***

SON SÖZ: ‘’ TÜRKİYE’NİN BEKA SORUNU YOKTUR. SADECE YERİNDE ve DOĞRU KULLANILMAYAN ZEKA SORUNU VARDIR.’’