Turan Diler’in 2’ci kitabı

26/12/2019 23:00 775

 

Adana Erkek Lisesi’nden arkadaşım, can dostum, eğitimci-yazar Turan Diler, Amerika’daki kızılderili’leri anlatan ilk kitabından sonra, ikinci kitabını da yayınladı.

“Turan” adını verdiği bu kitapta; adından da anlaşılacağı üzere Turancılığı, Zeki Velidi Togan’ı, Nihal Adsız’ı, Kutadgu Biliğ’i, Ural Altay Dil Grubunu,Avusturya’daki öğretmenlik yıllarını, Macaristan’ı, İskandinavların Türk Ataları’nı, Türkmenistan’ı, Yusuf Hamedani’yi, yine Kızılderili’leri, Moğalistan’ı ve Melucanlar’ı anlatmış.

Eserini de “Bana hayatı öğreten rahmetli babam (Hv.Ast) Cabbar Diler’in aziz hatırasına” diyerek atasına armağan etmiş.

Turan Diler diyor ki;

“Turan Türk birliği demektir. Ziya Gökalp 1923’te yayımladığı “Türkçülüğün Esasları” kitabında Turan kavramını şöyle tarif etmiştir.

“Türkçülüğün uzak mefkuresi, başta Moğolları, Tunguzları, Finuvaları, Macarları içine alan bir kavimler haritası değildir.

Turan kelimesi’nin bütün TÜRK şubelerini ihtiva eden Büyük Türkistan’a hasretmemiz lazım gelir.

Turan isminin kökeni Türkçe’dir.

İsmin renk sembolü Mavi’dir.

Mavi, sonsuzluğu, özgürlüğü ifade eder.

Turan Halkları bilinen ilk Türk Birliğini “Hunlar” sağlamıştır.

Macaristan’da, 17. Yüzyıl’dan itibaren hız kazanan ”Turan İdeali” 1938’de  üllke yönetimine yükselmiştir.

Aynı yıllarda Finlandiya’da güç kazanan “Turan İdeali” bu günün Türkiye’sine ulaşmıştır.

Turan kelimesini ilk kullanan kişi Fin’li Kenin Aleksandr’dır.

Turan Ülküsü, küreselleşen Dünya karşısında, Türkleri aynı çatı altında birleştirmektedir. “Atsız; ilk Turan Birliği Hun Türkleri tarafından kuruldu” demiştir.

Turan adlı ilk şiiri 1890’larda Askeri Tıbbiye öğrencisi iken Hüseyinzade Ali yazmıştır.

1915’te yayımlanan .”Ey Türk Uyan” adlı şiirinde Mehmet Emin;

“Ey kardeşler uyanın,

Şu Türklüğe can verin.

Hep arılar kovanın,

Turan ili Türklerin”

Araştırmacılar, Türklerde ilk “Turancılığı” telaffuz edenin Azerbaycan’lı Dr. Hüseyinzade Ali (1864-1942) olduğunda hemfikir olmuşlardır.

Turan Diler hocamın, devlet büyüklerinden bir de dileği var.

“Turan mefkuresi mazide bir hayal değil, bir gerçekti..Turan Üniversitesi mutlaka kurulmalıdır” diyor.

Ve ekliyor;

“Turaniler; yalnız Türkçe konuşan milletlerdir…Turan bütün Türk illerin toplamı olan Türk topluluğundan ibarettir”