TRT Nağme 3

07/09/2022 20:40 745

Türk musukisinin en parlak devirleri 3. Selim’in zamanında dedeler, babalar, ağalar hep korunmuş ve seviye çok yüksek tutulmuştur, zaten padişah bir çok makamı bulucusudur.

Cumhuriyet döneminde bu grup ince saz heyeti olarak Çankaya’da görev almış ama İnönü devrinde batı musukisine yönelmiştir.

Evde kalma sürem bir hayli uzun olduğu için çok şeyleri öğrendim bu radyo kanalından, bu radyolarımızın sayısı 17 miş ilk günlerde herşeyi Mesut Cemil ve çocukluk arkadaşı Ruşen Kam yüklenmiş, ayrıca Baki Süha Edipoğlu, Hikmet Münür Etçioğlu da hem spikerlik hem de sunuculuk ve röportaaj işleri yapmışlardır. Yazdığı şiirlerle de şarkılara yardım etmişlerdir. Ankara’da da bunlara Cevdet Çağla ve Cevdet Kozanoğlu bir de tamburi İzettin Ökte iştirak etmiştir. Cevdet Çağla ve Mesut Cemil daha sonra Bağdat konservatuvarını kurmak için Irak’a gitmişlerdir. Irak’a gidenler içinde Saime Sinan da vardır. Perihan Altındağ da arap dünyasına uzanmış hatta arapça şarkılar bile söylemiştir.

Cevdet Çağla iyi bir bestekar koro şefi ve yöneticiydi. Cevdet Çağla orada Mesut Cemil ile başarılı işler yapmıştır.

1950 li yıllarını hatırlıyorum ve o günleri kişileri ne oldu bir göz atmak istiyorum. 

Ünlü bestekarların çoğunu özel güfte yazarı var örneğin Sadettin Kaynağın Vecdi Bingöl, Selahattin Pınar’ın da hem besteci hem şair olan Mustafa Nafiz Irmak gibi, ayrıca İzmir’de Rakım Erkutlu ve Nahit Hilmi gibi.

Zamanla koro şefliğine yükselen hocalar devlet sanatçısı da olmuşlardır. Bunun yolu önce uzun süre radyoda kalmak mümkünse besteci olmak. Ama besteci olmadan da koro şefi olanlar var, Ankara’daki konserlerde Mustafa Erses, Kutlu Payaslı, Vedat Kaptan gibi. Ayrıca değerli çalışmalarıyla ünlenen piyasaya çıkan Mustafa Erses de hem koro şefi hem de devlet sanatçılığı ünvanı taşıyor. Bazı tanınmış sesler bugün ya emekli yada yaşama veda etmiş durumdalar, bunlardan hatırladıklarım Tülin Korman, Hüner Coşkuner, Sevim Tanürek, Tülin Yakarçelik, Kevser Tanrıkut, Mülkiye Toper. Bunlar dışında güzel erkek sesleri de var, Selim Öztaş, Selahattin İnal, Yusuf Nalkesen, Şekip Ayhan Özışık, Teoman Ünsal, Mehmet Özkaya, Mehmet Şafak bunlardan birkaçıdır.

Bu arada Nevzat Atlığ’ın yararlarından bahsetmeliyiz, uzun yıllar yöneticilik, koro şefliği yapan bu değerli müzik insanı son anda bir devlet korosu kurdurmuştur, hizmeti çok büyüktür.

Şimdi size ilginç bazı olayları nakledeceğim. Mualla Gökçay Ankara radyosuna alındığı için istifaya kalkanlar olmuş, Mualla Gökçay’a aşık olan Lemi Atlığ , Mualla Gökçay hasta yatağında iken onu ziyarete gelen Lemi Atlığ parası olmadığı için eli boş gelmiş, utanmış bir süre oradan ayrılmış ve bir şarkı besteleyerek Mualla Gökçay’a hediye etmiştir.