TOPRAK ve İNSAN İLİŞKİSİ 2

31/01/2020 13:20 657

 

Manisa, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale bölgesinde geniş miktarda tarım toprağı seramik ve tuğla yapımı için doğal ortamlarından alınması ve alınmaktadır.

Çevre ve şehircilik Bakanlığı verilerinden üretilen Grafik 1- 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı (2001-2017)

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cevreselgostergeler/icerikler/amac-disi-tarim-araz--20190422124053.png

Şema/Kaynak: https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/amac-disi-kullanilan-tarim-alanlari-i-85768

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2017 yılı verilerine göre 1989-2017 dönemleri arasında Türkiye’de, toplam 2.583.004 ha tarım arazisi tarım dışı kullanımına izin verilmiştir. 2005-2017 döneminde tarım dışı kullanımına izin verilen 700.975 hektar arazinin sınıf dağılımı ise %61,7’si kuru marjinal tarım arazisi, %23,8’i mutlak tarım arazisi sınıfındadır.

Yasal olarak Anayasanın güvencesinde olan ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; “sulu ve verimli tarım arazilerinin korunmasına, zorunluluk olmadıkça, marjinal tarım arazileri dışındaki tarım arazilerini, yapılaşmaya açılmamasına” yönelik hükümler içermektedir.

Grafik 2- 2006-2017 Tarihleri Arasında Amaç Dışı Kullanım İzni Verilen Arazilerin Sınıflarına Göre Dağılımı

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cevreselgostergeler/icerikler/amac-disi-araz--sinif-20190422124215.png

Şema/Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kamu spotları ve İllerde Valilerin başkanlığındaki Toprak Koruma Kurullarında yapılan uyarılara rağme, yine bakanlık verilerine göre 2017 yılında toplam 7.401 adet tarım dışı amaçla kullanım izni başvurusu olmuş ve toplamda 38.678 ha alanın tarım dışı amaçla kullanım izni almıştır.

Kırsaldan Kente Göç Tarım Toprakların Üretimden Çıkardı

Türkiye topraklarının yüzde 78.8 erozyon tehdidi altında. Kente göç ile birlikte gelişen yapılaşma ve sanayileşme ise, tarım topraklarının yüzde 5’ini işgal etmiş durumda.

Toprak Kalitesi Bozuldu Beraberinde Toplum Sağlığı da bozuldu.

Toprağın verimsizleşmesinin başlıca nedenlerinden biri de pestisit, herbisit ve suni gübrenin aşırı kullanımının neden olduğu, toprak kirliliği. “Toprak kirliliği engellenmezse ürün ve gıdaların toplum sağlığını bozması kaçınılmaz olacak”. Son yılarda artan gıda kalitesi talebinin önemli kısmı da toprağa ve bitkiye uygulanan kimyasallardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Toprağa uygulanan gübre, ilaç ve diğer girdiler toprak kalitesi bozdu ve buna bağlı olarak besin zinciri üzerinden toplum ve diğer canlıların sağlığı da bozuldu. Ekolojinin özelliklede toprak ekolojisinin ilkelerini iyi bilmediğimiz ve işletemediğimiz için bugün ciddi sorunlar yaşamaya başlıyoruz.

Bütün bu göstergeler toprağın yerinde amaca uygun kullanımının önemini ve ciddi önlemlerin alınmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Toprağı ve canlı yaşamı, olası tehditlerden korumak için bütünsel likli bir yaklaşımla, doğaya ve toprağa saygı yanında onu korumamız gerekiyor. Dünyanın toprak kaynaklarının insanlığın besin sağlama kaynağı olması nedeniyle kesinlikle

Tarım topraklarının artık amaç dışı kullanımına son verilmeli ve tarım toprakları mutlak koruma altına alınmalıdır. Toprak kirliliği ile ilgili yasal düzenlemelerin Anayasal çerçevede etkin olarak işlenmesi, toprak envanterinin çıkarılması, kaynakların korunması için Toprak–Su teşkilatlarının oluşturulması, tarım ve sulamaya uygunluğu da belirten detaylı toprak haritaları ile tarımın planlı yapılması, öncelikli önlemlerin başında gelmektedir.

İnsanlığın Biricik Beslenme Kaynağı Toprak, Koruma Altına Alınmalıdır

Bu bağlamda, canlılara ev sahipliği yapan ve ortam sağlayan toprak konusunda toptan bir bilinçlenme ve farkındalık yaratmak zorundayız. Toprağın yalnızca tarımsal bir ortam olarak değil aynı zamanda dünyanın organik ve inorganik mineral dengesini sağlayan en önemli organı olduğunu da bilmemiz gerekir. Atmosferdeki CO2’nin uzun sürede tutulduğu ortam topraktır.

Toprak, yaşamın birçok alanında kullanılabilme özelliğinden dolayı ünik ve kendine has temel özellikleri olan bir yapıdır. Toprak bilimi temel bilimler sınıfından yeniden ele alınması gereken çok önlü ve fonksiyonlu bir yapıda olması nedeniyle, insanlığın hep ilgisini üzerine çekmiş, çoğaltılamayan ve başka bir gezegende olmayan tak varlıktır.

Unutmayalım toprak yoksa yaşam yok. Toprak yoksa bitkisel üretim ve gıda yok.