Toprak bayramı

28/06/2022 21:59 951

 

Toprak, hava ve su gibi canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir unsurdur. Toprak binlerce hatta milyonlarca yılda oluşmakta ve insan ömrüyle kıyaslandığında muazzam bir sürece işaret etmektedir. Toprağın önemini vurgulamak ve kamuoyunda farkındalık farkındalık yaratmak amacıyla her yıl toprak bayramı etkinlikleri düzenlenmektedir.

Toprak tarım için, erozyon, heyelan, tuzluluk, amaç dışı kullanım vb. etkiler çerçevesinde gün geçtikçe miktarı azalan doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Ülkemiz yılda 1,3 milyar ton toprak kaybına uğramaktadır ve bunun 550 tonu tarım toprağıdır. Yılda 70 milyon ton bitki besin maddesi kaybına neden olan bu açığı üreticimiz parayla satın aldığı suni gübrelerle kapatmak zorunda kalmaktadır. Kimyasal gübrel2rin bilinçsiz kullanımı çevre kirliliğine ve topraklarımızın daha da çoraklaşmasına neden olmaktadır. 

Bunları yazarken aklıma demokrat parti kuruluşunun toprak reformunda ileri geldiğini hatırladım. Adnan Menderes Emin Sazak gibi büyük toprak sahipleri, toprak reformu adı altında çıkarılan yasaya itiraz etmişlerdi, rahmetli kayınpederim ve bacanağım bu iş için devam meclise giden grup içindeydi. Zeytin ağaçlarını bile bu programa dahil etmişlerdi, rahmetli kayınpederim ben bunu ne emeklerle bu hale getirdim şimdi alakası olmayan, bu işte çaba göstermemiş bir insana hediye mi edeceğim dediğini hatırlıyorum. Ayrıca Şanlıurfa da ki Ağanlar bu yasa gereği bazı topraklarını çalışanlara verdiler bir müddet sonrada toprak sahipleri, topraklarını geri aldılar çünkü bilgileri, paraları olmayan fakir köylü bu işle baş edememişti. Şu anda bunlar aklıma geldi. Aslında toprak reformu değili toprak tarım reformu yapılması daha uygun gibi geliyor bana.