TOPRAK ANA KİMDİR ?

07/12/2020 20:45 405

 

Her canlı için temel bir gereksinimdir toprak. Ağaçtan ormana, bitkilerden çiçeklere, meyvelerden sebzelere kadar tüm canlıların ana rahmidir. Bitkiler, ağaçlar, çiçekler, meyve ve sebzeler, toprak ananın bağrında beslenir, toprak ananın bağrında büyür. O halde şöyle düşünmekte fayda var: Bütün Canlılar ve Özellikle İnsanlar İçin Önemi Nedir? Değerli dostum, Prof. Dr. İbrahim Ortaş’ın yazısından da yararlanarak, toprak ananın canlılar ve bilhassa insan için önemi, nedir? Ona değineceğim…

*Toprak Neden Temel Bilimdir…

Toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bir arada barındıran fonksiyonel bir temel bilim alanıdır. Toprak, birçok bilim alanını ilgilendiren ve son derece karmaşık yapısı ile doğanın kimyasal ve biyolojik dengesinde çok önemli bir görevi ve payı olan bir varlıktır. Son yıllarda biyo teknoloji, nano teknoloji, bilgi teknolojisi ve benzeri yeni alanların hepsi, toprakta değişik şekillerde uygulama alanı bulmaktadır. Biyokimya, biyofizik ve fizikokimya biyo jeo kimyasal C, N, P ve S döngüleri; klimatoloji su ve enerji denklikleri ile birlikte atmosferin ve karasal ekosistemin dengesi ve besin döngüsüne katkıda bulunmaktadırlar. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanları jeoloji, ekoloji, biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi pek çok alanlar ile yakın işbirliği içinde gıda üretimi ve doğanın fonksiyonlarını yönlendiren en büyük ortamdır. Bir şekilde toprak bilimi felsefe gibi temel bilimlerin bileşkesidir diyebiliriz.

*Toprak Bilimi Çok Yönlü Olarak Çalışılma Gerektirmektedir.

İnsanlık, her ne kadar uzun zamandır üzerinde yaşadığı toprağın besin sağlayan kaynak olduğunu biliyor olsa da, topraktan itibaren gıda üretiminin önemi bütünlüklü olarak yeni yeni irdelenmektedir. Halen de toprağın özellikleri ve fonksiyonlarının tam olarak anlaşıldığı söylenemez. Bilimsel olarak topraktaki besin elementlerinin bitki kökleri tarafından alınıp besin maddelerine dönüştürülmesi biyoloji başta olmak üzere pek çok bilimin ilgi alanına girmektedir. Günümüzde toprak gıda güvencesi konusunda bilimsel çalışmaya değer birçok alanın olduğu görülmektedir. Bu bağlamda toprağın hak ettiği önemin bilinmesi ve hak ettiği değer verilerek korunmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Canlılığın yaşam kaynağı olarak toprağı zararlı etkilerden koruyacak yönetim modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki yaratıcı yaklaşımlarla ileriki yüzyıllar için gıda güvencesinin sağlanma imkânı olacaktır. Bu bağlamda toprak bilimi alanındaki olumlu gelişmeler yanında, zayıflıkların da irdelenerek yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu amaçla toprak bilimi pek çok bilim dalının birlikte çalışacağı yeni kapılar aralamaktadır.

*Toprak Sağlıktır.

Bozulan doğal dengenin yeniden toprak mikroorganizmaları sayesinde iyileştirilmesi, geleceğin yeni inovatif alanları arasında görülmektedir. Toprağın çok önemli özelliklerinden biri de, bozulan yapısının rizosfer organizmaları tarafından iyileştirilmesidir, aynen insanlarda yararlı probiotiklerin etkileri gibi. Bu bağlamda hem çevrenin bozulan yapısına çare olacak, hem de sağlığının sürdürülmesini sağlayacak/sağlayabilecek uygun kaynakların toprak ve doğada bulunduğu bilinmektedir.

Toprak mikroorganizmaları yalnız besin elementi döngüsü aracılığıyla ekosistemlerde görev yapmamakta, doğrudan sağlığımıza da faydalı olmaktadırlar. Penisilin gibi antibiyotiklerin toprak kökenli mikroorganizmalar tarafından üretildiğini belki çoğu kişi bilmiyor. 1928'de Alexander Fleming’in tesadüfen küf mantarından elde edilen penisilini bulması ile milyonlarca insan ölümden kurtulmuş oldu. En son Rockefeller Üniversitesi'ndeki araştırmacılar “toprakta, aralarında yeni antibiyotiklerin de olacağı potansiyel tedaviler üreten milyonlarca mikroorganizma bulunduğu” açıklamasını yapmışlardır.

*Dünyanın En Büyük Temizliğini Sağlayan Ortam Toprak

Son yıllarda aranan çamur banyosu, termaller, ölü deniz gibi çamur gölleri, çamur maskeleri gibi sağlık sektörlerinin mantığı, toprakların geniş yüzey alanlarının asorbsiyonuna (yüzeye çekme, tutma) dayanmaktadır. İnsanlık deterjan kullanmadan önce killeri temizlik malzemesi olarak kullanmaktaydı. Normalde temiz ve mikrop bulaşmamış (kontamine olmamış) bir topraktan hastalandırdığı duyulmamıştır.

Yarın devam edeceğiz…