TERÖRİZM

16/12/2018 19:26 867

 

         Devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, her zaman ön planda tutulan, kendi çıkarlarıdır. Bu nedenle, devletlerarasında gerçek ve de devamlı dostluklar olmaz, olamaz da.

         Ülkemizdeki güçlenme ve gelişme, birçok devleti rahatsız ediyor. Özellikle batı hıristiyan dünyası, çeşitli bahaneler bulup ülkemizi  karıştırıyor. Sağ-sol, alevi-sünni, Ermeni-Kürt terörizmiyle.

         Bugün terörizm, uluslararası nitelikte ve de daha güçlü. Bazı basının, aydınların insan hakları yönünden istemeden terörizmi desteklemesi ülkeye zarar veriyor.

         Batı dünyası, kendi dışındaki terörist eylemlere, akan kanlara ilgisiz. Ama bu terörist eylemler, kendilerinde olunca kıyameti

koparıyorlar.  

         Terör; belli bir davayı dikkat çekmek, bir fikri-bir idelojiyi dayatmak, mevcut siyasal rejimi değiştirmek, ya da belli siyasal bir güç elde etmek için topluma, ülke halkına uygulanan fiziksel-psikolojik zor kullanmadır.

         Terör; belli bir siyasi amaca ya da sosyal hedeflere varmak için, cana-mala-doğaya-topluma-devlet düzenine-devletin kurumlarına yönelik yıldırma, sindirme, korkutma, tehdit ve yok etme hareketleridir, tecavüzdür, yok etmedir, yıkmadır, öldürmedir.

         Ön yargılıdır ve şartlanmıştır teröristler. İtaatkardır, acımasızdır, verilen emirleri aynen yerine getirirler. Merhamet pınarları kurumuş olan teröristler, kendilerini mazlum, haklı göstermeye de gayret ederler. Eylemlerinin çok yankı yapması onlar için, başarıdır.  Yaptıklarından asla pişmanlık ta duymazlar.

         Terörist militanların çoğu, yirmi yaş civarındaki gecekondularda  fakir aile çocukları.

         Terörün dini, milliyeti olmaz, terör terördür. Hangi nedenle olursa olsun bir insanlık ayıbıdır, suçudur ve bir insanlık düşmanlığıdır. Ayrıca ülkenin tarihini, kültürünü, uygarlığını, toplumun ortak manevi değerlerini inkardır, ret edişidir.

         PKK ve onun Suriye ve Irak’taki kolları, Feto’cular bugün devletimizin mücadele ettiği terör grupları. Devletimiz, silahlı kuvvetlerimiz terör mücadelesinde deneyimli kararlı, başarılı.

         Eski dost USA ve onun Başkanı Trump, Suriye’deki PKK örgütlerine silah ve para yardımı yapıyor. Öte yandan, dostumuz gibi iyi görünme uğraşı içinde. Yani ikili oynuyor.

         Her türlü zorluğa, engele rağmen, bu mikrop yuvaları mutlaka temizlenecektir. Bundan zerre kadar kuşkum yok.