Tarihin en kötü Türk hükümdarları-1

15/01/2022 19:25 126

Alman Profesör Fritz Neumark, Türkleri bir cümleyle şöyle anlatıyordu; “Türkleri tarihten çıkarırsanız, geriye tarih diye bir şey kalmaz!

Devlet kurma ve yıkma konusunda usta olan milletimiz, Mete Han, Attila, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmed ve Mustafa Kemal Atatürk gibi listeyi sayısız uzatabileceğimiz tarihinde pek çok muazzam lidere sahiptir.

Fakat, elbette tarihte tahta geçen her Türk’ün muhteşem bir yönetici olduğunu söylemekte doğru olmaz.

İşte tarihimizde pek bilinmeyen, devlet yönetme konusunda yetersiz kalan tarihteki en başarısız Türk hükümdarlar...

***

BÖGÜ KAĞAN…

Uygur Devleti’nin hükümdarı olan Bögü Kağan, 759 ila 779 yılları arasında 20 yıl hükümdarlık yapmıştı. İlk garip icraatı ise tahta geçtikten 2 yıl sonra Uygur Türklerinin resmi dini olan Göktürk inancını değiştirerek devleti ve halkı Mani dinine geçmeye zorlamıştır. Bu davranışı halktan ve pek çok devlet görevlisinden tepki görse de hükümdarlığı devam etti. Fakat bu din değişimi zamanla Bögü Kağan’a Türk’ün töresini unutturmuş olacak ki, Çin’e yaptığı akınlarda sivil halkı katlettirmiş, şehirleri ateşe vermiş ve dini mabetleri yıktırmıştı.

O güne dek aman dileyene kılıç çekmeyen Türkler, bu yapılanları kabul edilemez olmuş ve Bögü Kağan’ın Türk töresine yakışmayan bu davranışları sonucunda veziri Tun Baka Tarkan tarafından tahtan indirilerek canı alınmıştır.

I. MUSTAFA…    

Hayatı boyunca iki kez tahta çıkan I. Mustafa, aslında hükümdar olmayı hiç istemiyordu. Hatta tahta çıkmadan önce devlet meseleleriyle ilgilenmediğini defalarca kez belirtmesine rağmen, çevresindekiler tarafından zorla padişah yapıldı. Bir nevi etrafındakilerin iktidar hırsı yüzünden padişahlık makamı deyim yerindeyse kukla gibi kullanıldı. I. Mustafa küçük yaşlarından itibaren kafes hayatı yaşamış ve her anını ölüm korkusu içinde geçirmişti. Bu yüzden de akli dengesinin bozulduğu iddia edilmektedir. Kaynaklar I. Mustafa’nın fazlaca hayırsever olduğundan bahseder. O kadar ki, sarayda karşısına çıkanlara rastgele altın dağıttığını, hatta deniz ve havuzdaki balıklara bile para attığı yazılmıştır. Devlet bu dönemde iç karışıklıklar, isyanlar ve otorite boşluğu sebebiyle oldukça gerilemiş, en sonunda da Şeyhül İslam’ın verdiği, akli dengesi tam olmayan birisinin halife olamayacağı fetvasıyla tahtan indirilmiştir. 15 yıl boyunca bir odaya kapatılan I. Mustafa, 48 yaşında geçirdiği sara krizi nedeniyle vefat etmiştir.

***

II. GIYASETTİN KEYHÜSREV…

Anadolu Selçuklularının başında bulunan ve iyi bir lider olan I. Alaeddin Keykubad zehirlenerek aninden vefat ettiğinde, yerine 16 yaşındaki genç ve tecrübesiz şehzade II. Gıyasettin Keyhüsrev geçti. Bu sıradaysa Moğollar, Anadolu’ya doğru başlamıştı bile. 80 bin kişilik Selçuklu ordusu hemen toparlandı ve 40 bin kişilik Moğol ordusunu karşılamak için Kösedağ mevkiine geldi. Burada Gıyasettin Keyhüsrev’in keşif için gönderdiği 3 bin kişilik asker grubu Moğollar tarafından pusuya düşürüldü ve neredeyse tamamı yok edildi. Bu olay hiç savaş tecrübesi olmayan sultanı büyük bir korku ve paniğe soktu. Ardından Keyhüsrev savaşı göz önüne alamayarak gece gizlice karargâhı terk etti ve ordusunu başsız bıraktı. Böylelikle başsız kalan Selçuklu ordusu da savaşmadan dağılanca tarihte ilk kez Türkler savaş meydanından kaçmış oldu. Halep’e kaçmaya çalışırken Moğollara yakalanan Gıyasettin Keyhüsrev, ağır bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Sonrasında devletle hiç ilgilenmeyen ve kendini içkiye veren II. Gıyasettin Keyhüsrev, baktığı vahşi hayvanların ısırması sonucu 25 yaşında hayatını kaybetti. (Devam Edecek…)

KAYNAK: https://www.instagram.com/cavitpancar/