Takım 

10/09/2022 20:33 627

Türk dil kurumuna göre takım kelimesinin anlamı; bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipmanlar topluluğu.

Ancak günümüzde çok değişik yerlerde kullanılıyor ve irdeleniyor. İlk örneğimiz ceket ve pantolondan oluşan erkek giysisi olarak karşımıza çıkıyor. Takım deyince aklımıza gelen olgulardan olan spor takımları da geliyor, bunu basketbol, voleybol,futbol gibi grup (takım) oyunlarında  sıklıkla kullanıyoruz.

O halde 1 takım dediğimizde ne anlıyoruz?

"birtakım" sözcüğünü bileşenlerine ayırdığımızda karşımıza bu iki sözcük çıkıyor: bir ve takım. "takım" sözcüğünün buradaki anlamı, tdk sözlüğündeki karşılığının dördüncü maddesinde açıklanmış: "4.  birbirini tamamlayan şeylerin tümü."

Tam takım ne demek?

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir terimdir. akreditifli ödemede ihracatçının düzenlediği belgelerin hepsinin ibrazı anlamında kullanılır. ihracatçı 3 adet konşimento düzenletmişse üçünün de aynı anda sunulması sonucu elde edilen belgedir.

Kullanıldığı yerleri genellersek bakın karşımıza neler çıkıyor.

- Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
- Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk.
- Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip.
- Birbirini tamamlayan şeylerin tümü.
- Sigara ağızlığı.
- Takım elbise.
- Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad.
- Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk.
- Bölüğü oluşturan birliklerden her biri.
- Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik.
- Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu.

Takım kelimesini içeren birleşik kelimeler:

takımada, takım elbise, takım erki, takım oyunu, takım takım, takım taklavat, takımyıldız, alt takım, asım takım, birtakım, bu takım, millî takım, ayaktakımı, banyo takımı, beyin takımı, caz takımı, çamaşır takımı, çatal bıçak takımı, çay takımı, çengi takımı, gemi takımı, hamam takımı, kahve takımı, kapak takımı, kaymak takımı, koltuk takımı, koşum takımı, lamekân takımı, makyaj takımı, mehter takımı, olta takımı, satranç takımı, sayaç takımı, saz takımı, servis takımı, sıfat takımı, sofra takımı, sonuç takımı, tamir takımı, tuvalet takımı, uyku takımı, yatak takımı, yazı takımı, yemek takımı, iniş takımları gibi kullanıyoruz.

Hayatımıza giren ve onlarca anlam içeren kelimelerin ne kadar farkındayız ve ne kadar doğru kullanıyoruz. Konuştuklarımızın ve yazdıklarımızın daha net anlaşılabilmesi için bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir.

Daha derinlemesine irdeleyecek olursak, örneğin takım ruhu (çalışması)dediğimizde sayfalarca bu konuda görüş bildirebiliriz. Yani biraz ezoterizm yapıyoruz demek yanlış olmaz. Takım çalışması nedir? Ortak hedeflere sahip, farklı özelliklerde ve farklı yeteneklerdeki bireylerin amaçlarını gerçekleştirmek için ortak ve senkronize çalışmasına ,takım çalışması ya da ekip çalışması adı verilir.

Başarılı takım çalışması için 10 önemli faktör söyleyebiliriz.

1. Güvenilirliğini kanıtlayabilmeli

İşini düzgün yapan ve üzerine düşen görevleri yerine getiren, sözlerini tutan bir takım arkadaşına rahatlıklar güvenebilirsiniz. Tutarlılık olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu tip iş arkadaşınızın elindeki işi en iyi şekilde yapacağından emin olabilirsiniz.

2. Yapıcı şekilde iletişim kurmalı

Takımlar, düşüncelerini paylaşan ve fikirlerini açıkça ortaya koyabilen, dürüst ve diğer arkadaşlarına saygı gösteren kişilere ihtiyaç duyarlar. Bunu yapan kişi insanlarla yapıcı bir şekilde iletişim sağlıyordur. İyi bir takım arkadaşı, fikirlerini pozitif, kendine güvenli ve diğerlerine saygılı bir şekilde dile getirir.

3. Aktif bir dinleyici olmalı

İnsanları dinlemeyi bilen kişiler, takım için son derece değerli insanlardır. Takımlar, karşısındakini anlayan, söylediklerini algılayan ve başkalarının bakış açılarını ve düşüncelerini tarafsız bir şekilde gözden geçirebilen kişilere ihtiyaç duyarlar. Aynı şekilde, bir takım arkadaşı, diğerinin eleştirisini kendini korumaya almadan dinleyebilmelidir. Efektif iletişim ve problem çözme becerisi için ise en önemli şey önce dinleyip, sonra konuşmayı bilmektir.

4. Aktif bir katılımcı olarak hareket etmeli

Aktif şekilde katılımcı olan insanlar aynı zamanda iyi birer takım arkadaşıdırlar. Toplantılara hazırlıklı gelirler ve insanların konuştuklarını dikkatle dinlerler. İşlerine tamamen konsantredirler ve asla pasif değildirler.

Aktif katılımcı takım arkadaşları aynı zamanda, işleri halletmek için inisiyatif kullanabilen kişilerdirler.

5. Açık ve gönüllü bir şekilde bildiklerini paylaşmalı

İyi takım arkadaşları aynı zamanda paylaşımcı olurlar. Ellerindeki bilgileri ve deneyimi diğer arkadaşlarıyla paylaşmak için istekli olurlar. Diğer takım arkadaşlarının da daima iş hakkında güncel bilgiye sahip olduklarından emin olurlar. Toplantılar ve organize görüşmelerin dışında da takımın üyeleri iyi iletişimde olmalıdırlar. Böylece birbirleriyle konuşurken ve önemli bilgileri aktarırken rahat olabilirler.

6. İşbirliği yapmalı ve yardım etmeye açık olmalı

İşbirliği içinde olmak, başkalarıyla çalışırken, gerçekten önemlidir. Etkili takım arkadaşları birbirleriyle işbirliği içinde olur ve fikirlerini tartışarak ortak bir noktada buluşurlar.

7. Esnek olmalı

Takımlar, değişen durumlarla sık sık karşılaşabilirler. Bu durumda bazen kendilerini de değiştirmeleri gerekebilir. İyi takım oyuncuları değişime ayak uyduranlardır. Yeni bir durumdan şikayet etmez ya da strese girmezler. Yeni durumların pozitif yanlarını görebilirler ve gerektiğinde uzlaşmaya varabilirler.

8. Takıma bağlı olmalı

İyi takım arkadaşları işlerine, takıma ve takımın işlerine özen gösterirler. Ofise her gün kararlı ve umursayarak gelirler.

9. Sorun çözmede başarılı olmalı

İyi takım arkadaşları sorunları çözmek için gönüllüdürler, problemler için birilerini suçlamaz ya da sorunu görmezden gelmezler.

10. Başkalarına saygılı ve destekleyici olmalı

İyi bir takım arkadaşı, diğer takım üyelerine adil ve saygılı davranır. Karşısındakini dinler ve fikirlerine saygı gösterir.

Takım çalışmasının faydaları nelerdir?

  • Takım Ruhunu Geliştirir.
  • İş Motivasyonunu Artırır.
  • Güven Ortamı Yaratır.
  • İletişimi Kuvvetlendirir.
  • Ortak Hedef Belirlenmesine Yardımcı Olur.
  • Farklı Fikirlerin Ortaya Çıkmasını Sağlar.

Yaşantımızı Takım ruhu ve felsefesi ile şekillendirmenin onlarca yolundan, kendimize bir yol seçelim.