ŞÜKRETMEK

23/03/2019 12:20 1307

 

Akıl ve konuşma başta olmak üzere yüce Tanrı, bizlere o kadar çok nimet vermiş ki ! Bu sayede biz insanlar, en üstün canlı olmuşuz ve en üstün canlı olarak da her şeye sahibiz.

Şükür; verdiği nimetlerden ötürü, Allah’a olan minnet duygularımızı , sözlerle, davranışlarla göstermektir, ifade etmektir.

Kur-an’a göre şükür, kulların yerine getirmesi gereken bir görevidir. Şükür etmeyenlerin açıkça kınanmıştır Kur-an ’da.

Tanrı nimetleri, iyi amaçla ve yararlı işler için kullanılmalı . Kötü ve de zararlı  işlerde ve fena bir biçimde değil .Yani , tanrı nimetlerinin kullanışı, Allah’ın rızasına uygun biçimde olmalı.

Bizden çok daha kötü şartlarda yaşayanlar,her zaman toplumda var olmuştur. İnsanlar bunları görüp , kanaatkâr olmalı ve haline şükür etmeli . Üstelik, şükür etmeyenin mutluluk hakkı da yoktur, nimetten nasiplenmesi de.

Çok geniş bir kapsamı ve alanı var şükrün .Örneğin ; muhtaçlara yapılan yardım  servetin şükrü , bilgiyi  insanlar ve insanlık yararına kullanma  ilmin şükrü , Allah’a kulluk ve insanlara hizmet de sağlığın şükrüdür.

İleri bir yaşta olduğum halde sağlıklı olduğum için, Allah’ıma şükür ediyor, hamdediyorum .Çünkü bu, Allah’ın bir lütfu , nimeti.

Ne acı ki şükretmeyen , şükretmeyi aklından bile geçirmeyen nankörler de var. Böylelerinin başı, her zaman bela içindedir, ömürlerini mutsuz bir şekilde tüketirler.

Yardımları ,destekleri ,iyilikleri unutmak da, bir nankörlük, hem de daha ağır cinsten bir nankörlük. Tanrının eseri olan evren ve dünyadaki o ilahi dengeyi, düzeni ve ahengi bozmak ta, nankörlük değil de ne ?Üstelik,bu nankörlüğün cezası çok da ağır oluyor.

Evrenin düzenini , ahengini bozanlarla , gücümüz yettiğince mücadele etmeliyiz. Çünkü bizler için yaşayacak başka bir dünya yok.