SÖZ MECLİSTE AMA…

05/08/2020 19:37 4815

Zeydan Karalar'ın başkanlığında, Genel Sekreter Vekili Dr. Ergül Halisçelik’in koordinasyonundaki Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini kamu kaynaklarını ekonomik, verimli ve etkin kullanarak, yatırımları ve projeleri fayda-maliyet analizlerine göre belirleyip öncelikli olanlara göre planlıyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut organizasyon şeması, daha kurumsal bir yapı için revize ediliyor.

Tabi bu revize bütün meclis üyelerine sunumla tek tek anlatılıyor. Ama ne hikmetse bu yeni organizasyon şemasının oluşturulan komisyondan geçmesi, bir türlü mümkün olmuyor.

Halbuki Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde bulunan AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin Adana’nın yararına olan her çalışmaya destek vermeleri gerekmiyor mu?

Geçtiğimiz ay meclis toplantısında CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan’ın da konuşmasında değindiği gibi 6 aydan fazladır komisyonlarda dolanıp duruyor.

Konu aslında çok basit.

Belediyede mevzuata uygun şekilde bir güncelleme yapılacak, yerel hizmetlerin dengeli dağılımı sağlanacak, hizmetler de hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılacak. Verimli ve etkin bir süreç yönetimi için, eşgüdüm ve koordinasyon gücünün artması, faaliyetlerde bütünlüğü sağlayacak.

Bu ne demek? Faaliyet alanları birbiri ile aynı olan birimlerin ilgili tek bir daire başkanlığı altında toplanması demek.

Sırf mevcut durumdaki dağınıklık yüzünden, geçtiğimiz yıl fazladan 1 milyon TL’nin üzerinde vergi ödeyen Büyükşehir Belediyesi,  iştirakleri aynı çatı altında toplasa bu bedeli ödemeyecekti.

Kurumsal kapasitenin arttırılması için mevcut teşkilat yapısının değişmesi gerekiyor. Mevcut durumda belediyenin mevzuata uyumda en az 5 daire başkanlığı birbiriyle çakışıyor.

Yeni yönetim şemasında, bazı şube müdürlükleri kapatılacak.  Belediye meclisindeki muhalefet, bu kapatılacak müdürlüklerdeki personelin işten çıkarılacağını düşünüyor. Ama durum öyle değil. En az 4 yeni daire başkanlığı ve yeni şube müdürlükleri açılacak. Bu personellerden maksimum fayda sağlanması için yeniden görevlendirmeler yapılacak.

Özetle kamu kaynakları daha ekonomik, verimli ve etkin kullanılacak ve daha kurumsal bir belediye oluşturulacak.

Hepsi bu.

Ben inanıyorum ki, Ağustos ayı meclis oturumunda tüm partilerin ortak kararıyla belediyeyi daha kurumsal bir yapı haline getirecek olan organizasyon şeması, meclisten onaylanarak geçecektir.

Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi proje izleme raporunu okudum raporda;  2020 yılında 30 proje bitmiş hala devam eden 21 proje daha var. Proje maliyetleri toplamda 731.142.657 TL yıl içerisinde 11.397.884 TL buna önceki yıllar da eklendiğinde toplam harcama 199.435.910 TL.  Başlanmayan ya da tasfiye edilen proje yok. Hepsinin ihaleleri de yapılmış. Önümüzdeki yıl projeler meydana çıkacaktır.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi, her ay önemli konuların görüşüldüğü Belediye Meclisi’nde alınan kararları artık elektronik ortamda paylaşmaya başladı. Bu kurumsal hafızayı artırmak ve alınan meclis kararlarının görülebilmesini sağlamak, her belediyenin yapması gereken bir çalışma. Dünyanın her yerinde cep telefonlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararları takip edilebilecek. Aynı çalışmayı Adana Büyükşehir Belediyesi’nden de bekliyoruz.

 
“Adana’nın potansiyelini yeniden harekete geçirerek çekim merkezi, marka şehir, bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızı, her anlamda bir dünya şehri, tarımın, sanayinin, ticaretin, kültür ve sanatın başkenti olması, sevdalısı olduğumuz ADANA’da her alanda yaşam kalitesinin, refahının, umut ve mutluğunun artırılması tüm hemşerilerimizin olduğu gibi bizim de ortak isteğimizdir” diyor Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Ergül Halisçelik. Bu cümleler, tüm Adanalıların isteğine tercüman olmuş.

Yine geçtiğimiz ay Genel Sekreter Vekili Dr.Ergül Halisçelik’in Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı sunumda Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi’nde kapsamlı bir biçimde yürütülen mali yapılanma çalışmalarında, belediyeye mali disiplin anlayışını yerleştirmek için çalıştıklarını, mevcut kaynakların etkin kullanımı suretiyle, belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını, şehrimizdeki yaşam kalitesinin ve refahının yükseltilmesi amaçladıklarını belirtti. Adana’nın böyle bir ‘Genel Sekreter’e ihtiyacı vardı.

Artık asaleten atamasının yapılması için ne bekleniyor anlayamıyorum. Maaşının düşmesi bir yana, hala genel sekreterlik makamının tüm özlük haklarından başka birinin yararlanıyor olması, hem Adana için, hem de Karalar yönetimi için büyük hata. Kimse çocuklarının hakkını başkasına yedirmez Sayın Başkan. Umarım Zeydan Başkan daha fazla gecikmeden, etrafındaki kıymetlerin farkına varır.

Size desteğe topu tüfeği ile gelen yol arkadaşlarınızı makama oturunca yolda bırakırsanız, unutmayın; sizin için geldikleri gibi de giderler. Sahip çıkmazsanız sonra en ihtiyacınız olduğu zamanda, etrafınızda hiç kimseyi bulamayacağınızı hatırlatmakta yarar görüyorum.