Sonsuzluk ve Gayb

12/10/2018 02:58 3685

 

Gayb, kelimesi Kur-anda 53 ayette geçiyor. Bu 53 ayetin 49’unda tekil ve 4’ünde çoğul olarak kullanılmış. Bir ayette Allah’ı CC. İşaret eden zamirle birleştirilmiş.

Gayb’ın karşıtı, Şuhût veya şehadettir. Şehadet görünenler âlemi, Gayb’ta görünmeyenler âlemi olarak değerlendiriliyor.

Gayb,

  • Gözden kaybolan şeye,
  • Duyularla idrak edilmeyene,
  • İnsan bilgisinin dışında kalana,
  • Görülüp idrak edilmeyen âleme,
  • Mevcut olan, fark edilemeyen, görünür olmayan, olmak üzere açıklanabilir.

Kur-an Gayb konusunda, kesin ve tartışmasız bilgiler veriyor.

Gayb alemine ait varlıkların bir kısmının delili yoktur ve varlığını sadece Allah’û Teâla bilir.

Kur-an En’am Suresi 6/59 Ayet

“Gayb’ın anahtarı O’nun yanındadır; onları O’ndan başkası bilemez.” O, karada ve denizde olanı da bilir. O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez…

Bir kısım varlıklarda vardır, ancak idrak edilemez. Mevcudiyetleri delilleri ile anlaşılır. Örnek olarak, Melekler, cinler, ahiret, cennet, cehennem gibi.

Kur-an Bakara Suresi 2/ 3 Ayet

“İşte onlar (Mü’minler) gayba iman edenler(inanalar), namazı kılanlardır”

Sonsuzluğu kavramadan, Gayb konusunu anlamamız zor görünüyor. Gayb’ı Allah’ın sonsuz kere sonsuz yarattıkları olarak düşünürsek, biz insanlar Allah’ın yarattıklarının sonsuzda biriyle ne anlayabiliriz ki?

Allah (CC) Gayb ile ilgili bilgi verirken, kendisini de Gayb olarak bildiriyor.

Gayb’ın anahtarının kendi katında olduğunu söyleyerek, zaman içinde, elçileri vasıtasıyla gayb’ın bazı bilinmeyenlerinin kullarına açılabileceğini ve bilinenler haline dönüşebileceğini işaret ediyor.

“Gayb bilininceye kadar, bilinmeyendir.”

Gayb olduğu müddetçe, insan zihni açık olacaktır. Allah’ın sonsuz bilimini öğrenmeye dönük, sürekli yenilenebilen sağlam ve gelişebilen bir inanç yapısı ancak gayb sayesinde oluşur.

Gayb, insanlar için görülemeyen, bilinmeyen olduğu için, sürekli Allah’ın yarattıklarını anlamaya çalışarak, Yaratıcıyı kavramaya çalışırız. Buda yeryüzünde insanlar için Yaratıcısını sürekli diri tutan bir felsefe olarak yer alır.

Gayb olduğu için, gayb’a iman gerekiyor.

İnsanoğlu ân’ı bilir, geleceği bilemez. Gelecek gayb bilgisidir.

Kadim bazı bilgiler de gayb’tır. Bir kısım varlıkların mevcudiyeti delil ile dolaylı olarak anlaşılsa bile gözle görülüyorcasına idrak edilemez. Melekler, cinler, ahiret, cennet, cehennem haberi Kur-an’da verilen bilgilerdir, ancak gözden saklıdırlar; bu nedenle de, gayb’a aittirler ve iman konusudurlar.

Gayb, Allah’ın sonsuz kere sonsuz ilminin ve yarattıklarının, idrakimize kapalı olan, göremediğimiz ve bilemediklerimiz boyutlardır.

Gaybın anahtarı Allah katındadır.

Rab, tüm ilimlerin sahibidir.