Sloganlarla yuvarlanıyoruz

11/10/2022 21:44 283

Kuruluş ve Kurtuluş reçetemiz

Fikir tartışmalarının iki ana teması vardır.

-Sosyal demokratlık.

-Milliyetçilik.

Bireyler, sosyalleşmediği sürece evcilleşmez. Paylaşımcılığı kabullenmediğinde de demokratlaşmaz.

Milliyetçilik, körü körüne biat ve itaat anlamını taşımaz. Ataerkil değildir. Vatansız millet, Ata’sız yurt olmaz.

-Hem sosyal hem de demokratım, diyenlerin çoğunda; fikir ve zikir birliği yoktur. Her birey kendine göre yorum yapar.

-Ülkenin sorunları nedir ? dediğinde de ipe un sermekten başkaca söylemi olamaz.

Soros’u sorsanız, patates püresi sandığı kesindir.

Entel diye gezinenlerin de AB vakıflarından nemalandığını söyleyemez.

İdeoloji kelimesini ilk defa Desutft De Tracy, doktrinlerin ifadesi, fikirlerin incelenmesi ve analizidir.

Milliyetçi geçinen allameye 9 Işık’ı say dediğinizde; önce öksürür, sonra yutkunur ve ardından da başlar esatir anlatmaya..

-Marks, der. ‘Engels’ der rahmetli Sabahattin Ali’yi unutmuştur, sevgili sosyal demokrat kardeşimiz.

Çocuğuna ‘Alperen’ ismini koyar, Alperen’in kim olduğunu bilmez, kurt işareti yapmaya bayılır; sevgili ülkücüm..

Yek düze slogan peşinde yuvarlanıp dururlar..

-Atatürk’ün Askerleriyiz..

-Şehitler ölmez, vatan bölünmez..

Teranesi en güzel deşarj oluşumlarıdır.

Marlboro cigarısı vardır cebinde, devrimlerden söz eder.

Tersaneler satılmıştır ama ülkücü kardeşimizi bu gibi konular ilgilendirmez.

-Eduard Bernstein ve Marksizim eleştirlerini okudunuz mu ? diye sorusunu sorsanız; Amerikan filmi sanır, sosyal demokrat yoldaşımız.

Dünyada Sosyal Demokratlığın Babasıdır, Bernstein..

-Şeyh Şamil’den söz açtığınızda, tüyleri diken diken olur ama Şamil’in kim olduğunu hatırlayamaz ülkücü sevdalımız.

-Turan’ı ve Kızıl Elma’yı gönlünde yaşatır ama anlamlandıramaz, kalpaklı kardeşimiz.

***

Bizi bu hale getirdiler..

Bizi birbirimize karşı eğittiler.

Her iki kesim bu kısır döngü içerisinde kıvranırken; ortama irtica ile militanlarını sürdüler.

Önce, sağ ve sol diye ayırmaya çalıştılar. Sonrasında da etnik ayrışmaya yönelttiler.

Sosyal demokrasiyi savunanları dinsiz, ülkücüleri de Şamanist saydılar.

Ulus, millet yitti.. ‘Hoş geldin ümmet’ deyiverdiler.

***

Bizim ‘izm’lere ihtiyacımız yoktur.

Kuruluş ve kurtuluş reçetemiz bellidir.

Rejim olarak savunacağımız; CUMHRİYET..

Rehberimiz ; ATATÜRK ve devrimleridir..

***

IMF’den kurtulduk !

Borç veren, yurt dışı faizcilerinin tümüne tabi olmadık mı ?

Rusya’dan doğalgaz borçlanmasını ertelemesini istemiyor muyuz ?

Binmişiz alamete, gittiğimiz yerin rotası belli değil..

-İyi gidiyoruz MAŞALLAH..

-Kurtulacağız İNŞALLAH..

Biat, ettirmek için çalıştılar. Ettik !

Şimdi, ‘itaat’ etmemiz isteniyor !

Kendi yurdumuzda ‘yaban’ olduk.

Kendi çıkarlarımız için kurban olduk, haberimiz yok..