Siyasi argo

22/12/2022 04:44 343

 

 

Argo konuşmak, hepimizin zamansız ve fütursuzca kullandığımız kelimelerdir. Küfrün terbiye edilmiş halidir. Sinir uçlarının dilde harekete geçmişliğidir.

Türk Dil Kurumu (Argo) yu şöyle tanımlar:

1.aynı uğraş alanındaki insanların, kullanılan ortak, genel dilden ayrı olarak, benimseyip kullandıkları, herkesçe anlaşılamayan, kendilerine özgü sözcük ve deyimlerin yer aldığı özel dil ve bu dili oluşturan sözcüklerin tümü.

2.Okul argosu, kışla argosu, gemici argosu vb. gibi, her topluluğun kendine özgü dili, argodur.

Ortak dilden olmakla birlikte her yerde ve her zaman kullanılmayan ya da kullanılmaması gereken, külhanbeylerin, serserilerin ya da eğitimsiz kimselerin kullandıkları sözcük, deyim ya da söz.

-O argo kullanmaktan hoşlanır.

KİM ?

Ben mi ? Yok canım. Günümüzün yeni Türk Büyükleri.

Ağızlarından dökülen baklalara bir bakalım.

-Adiler..

Adilik :

Adi olma durumu, nitelikçe aşağılık, bayağılık, çirkeflik, değersizlik, düşüklük.

-Alçaklar..

Alçak kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Alçak kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
- Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer)
- Kısa (boy)
- Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain.

-Ciliyetsizler..

Cibiliyetsiz :

Yaratılışı kötü, mayası bozuk, sütü bozuk, soysuz.

-Çakaaal..

Çakal Sözler; Sert ve kendinden emin olan insanların söylediği her söz çakal sözler olarak tabir edilir. Zaten çakal hayvanlar arasında da yırtıcılığıyla, kararlılığıyla ve kafasına koyduğunu yapması ile tanınır. Bu sebeple onlarla ilgili sözler de insanı daha fazla kararlılığa iter ve ona ayrı bir hava verir.

-Çürrüüük.

TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

Çürümüş olan.

Sağlam ve dayanıklı olmayan

Vurma veya sıkıştırma yüzünden vücutta oluşan mor leke

İş göremez, hastalıklı. Sağlam bir temele veya kanıtlara dayanmayan

-Geri zekalı.

Zekâ düzeyi gelişmemiş (kimse), anlayışı kıt, aptal anlamına gelir.

-Haysiyetsiz..

1. saygınlığı olmayan, değersiz.

2. onuruna düşkün olmayan, onur kırıcı davranışlara katlanan.

-İsrail dölü..

İsrail'in eşeyli üreme ile çoğalan bir organizma olduğunu düşünen 5.sınıf bir tiranın, hakaret etmek maksadıyla, nefret dolu gözlerle telaffuz ettiği bir sözdür.

-Mankafa..

Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

1.Anlayışı kıt kimse.

2. Sakağı hastalığına uğramış at.

-Namussuz..

1.ahlak kurallarını hiçe sayan, çiğneyen, ahlak kurallarına uymayan (kimse).

2.aşağılık, kötü.

-Onursuz ..

TDK sözlük anlamı şu şekildedir: sıfat Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz.

-Ölü seviciler..

 Adı üstünde olduğu gibi ölü olan her şeye kendini kaptırmaktadır. Bu kişiler cansız nesnelerden daha çok hoşlanırlar, ölümden, hastalıktan daha çok söz ederler ve ölü olan bir şey gördüklerinde ruhları daha fazla canlanır.

-Soysuz..

1.Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (insan, bitki vb.).

2.Yaşambilimsel, törel ve toplumsal ölçüler yönünden çok belirgin bir biçimde kötüye giden, yozlaşmış.

-Sürtük..

1.Durmadan konu komşu, sokak gezen, evinde pek durmayan, sürtüp duran (kadın).

2.Bayağı kadın, orospu.

-Şerefsiz..

Şereften yoksun olan, onursuz.

-Tezek..

1.yakıt olarak kullanılmak için kurutulmuş sığır dışkısı.

2.sabanın, belin ya da çapanın topraktan kaldırdığı iri parça, kesek.

-Tecavüzcü..

Genelde cinselliklerini tatmin için değil üstünlük duygusunu, başkası üzerinde egemenlik kurabilme, başkasını ezebilme duygusunu tatmin için tecavüz ettiği iddia edilen insanlar.

-Terörist ..

Ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve sosyal düzeni tehdit eden, inandığı ideoloji ve değerler için sivil halka zarar vermekten çekinmeyen kişilere terörist denir.

***

 NOT : Çapulcu ve Amerikan çocukları bu kelimelerin çoğunluğunu bilmez !