SİYASETİN GEÇERLİ YÖNTEMLERİ

09/03/2020 21:12 544

 

Siyaset, bambaşka bir saha. Bazen akıl mantık almaz haller olur, bazen de, siyasettir bu normaldir der geçersiniz…Doğrusunu söylemek gerekirse, biz deki siyasete akıl sır ermez. Japonya, Güney Kore ve Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımız da, bu durum çok açık ve net bir şekilde görülür. O ülkelerde her şey şeffaf ve hesap verilebilirken, biz de tamamen tersidir.

Yine o ülkelerde, en ufak bir hata da, siyasi sorumlu derhal istifa edip, halkından özür dilerken, maalesef biz de öyle değil… Değil ufak bir hata da, bedeli cana, mala malolan hatalara da sebep olunsa, siyasetçinin kılı kıpırdamaz. Aksine, suçu başkasına yüklemeye çalışır.  Suçu kabullenmek bir tarafa, aksine akla hayale gelmeyecek metodlarla aklanmaya çalışır. Öyle istifa edeyim, seçmenden özür dileyim, aklına bile gelmez. Bir de siyasette her dönemde geçer akçe olan hususlar var. Pazar, Pazarlamacı ve Pazarlık…!!!

Fasıl I: 3(Üç)’leme.

Bu 3(üç)’leme, her devirde geçer akçe… İşlevi çok. Hem de etkin. Martavala dop.ng.

Bakmışsın farelere “takip” sinyali adına bir sihirli flüt…

Bakmışsın, sürüye maval için kaval…

ÖZÜ; At, Avrat, Silah… Vatan, Millet. Sakarya…

KOFTİDEN: (Varmış gibi) Yasama, Yürütme, Yargı… 3 ayrı güç – üç keresi de tek Ben.

Hakim, Savcı, Avukat...

ASLI: Sacayak… Sanki yek ayak…

SONUÇ: Pazarlama - İleri(!)Demokrasi: Uydur-Kaydır-Yuttur…

ASLI; Akıl, İzan, Vicdan… Hak, Hukuk, Adalet… Yasama, yürütme, yargı…

SONUÇ: (İşlevin başındaysa hepsi). Demokrasi

KOFTİDEN; İleri(!)yse demokrasi – DEFET – okunmaz orada demokrasinin esamesi.

3(ÜÇ)leme… Geçer akçe… Hem de etkin!. Aymaza martaval; martavala doping.

İşte misal: Milyonlar, milyarlarca kez “para” demiş, çok-şey olmamış..

Adam bir kez “Para, para, para” demiş, yer yerinden oynamış. Niye ki?

3’lemenin çağrışıma kattığı güçten...

İnançlar da bir kutsiyet kazandırmış üçlemeye... Yaygın kullanımı çokça da bundan…

Usta siyasi de, bu kutsiyetten ilham almasını bilen olmuş günümüzde.… İnceden bir benzerlik kazandırmış; 3’lemine. Usta siyasi = İyi Pazar takipçisi, iyi pazarlamacı, iyi pazarlıkçı…

(Kendisini veya kendi türünden birini iyi pazarlıkla pazarlama – Sorun uygun pazarı bulma)

İmam üç tekrarla helallik alır mevta adına cemaatten… Sistem aynı sistem.

Müşteri varsa(1), Babalar gibi(2), Gece yarısı(3) …

Terlik(1)le-Pijama(2)yla- Bakan(3)…

Üfürüğün bile faydası üç tekrar sonrası… Tembih ulemadan. Bak; yine benzer ritüel…

Çırak(1), kalfa(2), usta(3)… 3’lemenin gücünü oy toplama adına. Vaadi: Erzak torbası.

Aldattı(1); aldandın(2) Anlayamadın(3). Baştan ustaydı (Öğrenik gelmişti makama)

Devam ede gelişi de *aldatıldığını *aldandığını *anlayamamaktan.

Onca kültürler gelip geçti de; önemini hiç kaybetmedi 3(üç)’leme.

Kelt kültüründe: Teutus, Eranus, Esus… Bir tarihsel üçleme..

Mısır’da: İsis, Osiris, Horus..

Grek kültüründe Phanes, Eranos, Kranos… .

“Veni, vidi, vici!... “Sen de mi Brutus!?” den önce Julıus Sezar; Sezar oldu.

Falcı zaman verir çözüme: Üç zamanda…

Masallarda mutluluk müjdesi yine 3 zaman sonra…

Gökten 3 elma düşer… Bana, sana, Ona…

Devler bile 3 başlıdır masallarda…

Tekmil üç görev dayatması neden sandın!? Çakma da olsa Sultan: Başkan, Başşkan, Başşşkan

Kuralları bilerek kaldıracaksın kolları, düğünde çıkmışsan ortaya; Oyun 3.

Kurallara uyarak oturacaksın okeyde bile masaya; oyun 3.

3 (ÜÇ) dönem kuralı bile bundan. 3 dönemde dolmadıysa torba 40 dönem olsa ne yazar ki!...

Oyun “Üç”!... Oynamayan (…???.) !. Darılmaca yok. Oynayamayanbavanak.

Malum çağrı!... 3 çocuk!....

Ateş su, hava: bir diğer antik doğal üçlü.

3 boyut… ötesi soyut.. Al sana fizik…

3 noktadan bir düzlem geçer… Al sana geometri. Bir kurucu kuram.

3 Boşol’la boşarız,.. 3 aldım’la alırız… Elhamdülillah müslümanız. Al sana din!...

Ruh, can, beden… İyi; güzel, doğru… İşine geldiği her yere uygun. Fikre göre – titre göre – olmadı zikre göre 3(ÜÇ)’leme.

4+4+4...de; bir bozguncu üçlemesi değil mi eğitimin!?..

Ben, Sen, O!.. Üç temel öğesi kurumsal kişiliğin;

Ya yasama, yürütme, yargı!?. Üç eşek başı mı!!!!?..Yoksa;.üç temel öğesi mi demokrasinin!?

Yasama, yürütme yargı! // Ben, sen, o!... Hangisinin yokluğunda var olur ki demokrasi?

ÖZÜN ÖZÜ:

3’ün 3’ünü kendimize isteriz de 3’ün 1’ini rakibimize münasip görürüz. Ama demokrat olduğumuzdan da zerre taviz vermeyiz…

Demokrasi diyor ki

“Güçler ayrılığıdır demokrasinin adı. Her güç kendi çöplüğünün horozudur.

Sen sadece kimsen o’sun… Artısı sana dahil değil!...

Gerçek demokrasilerde; üçünü birden bir “Ben”de toplamaya çalışan kişi, kurum ya da güç, gün gelir üçün-birini bile bulamaz…

Her çöplükte ötmeye kalkan horozun tavuklarını eller gagalar…

Ayrıcalığı olmaz bu işin!..

SON SÖZ:’’ ŞEYTAN BUNUN NERESİNDE?’’