Seni özlüyoruz, Üstadımız Fevzi Halıcı

12/10/2019 06:39 1458

Kültür dünyamızın ulu çınarı Fevzi Halıcı'yı 11 Ekim 2017 günü Konya'da mahşeri bir kalabalıkla hakka uğurladık. Aradan 2 yıl geçti. Bu yıl da onu, o büyük insanı bir kaç gün sonra anacağız.

Değerli eşi Bahar hanım, bu konuda çok titiz ve de çalışkan. Değerli eşi için aşırı bir gayret içinde olan bir vefa örneği.

Üstadımızın değerini her geçen gün daha fazla anlıyor, yokluğunu hissediyor, özlüyoruz çünkü o, tek başına bir Kültür Bakanı gibiydi. Ayrıca bir çok öğrenci yetiştiren bir ekol de. Örneğin Çağrı Dergisinde nice insanlar yetişti.

Bilgeydi, gönül adamıydı, uluslar arası üne erişmiş bir şairdi. Liderdi, öncüydü günümüzün Mevlanasıydı.

Mevlana'yı, Yunus'u, Aşıklarımızı dünyaya tanıtan o. Yoksa, kimsenin haberi olmayacaktı bu değerlerimizden.

Unutulmaya yüz tutmuş bazı adetlerimizi canlandırdı. Tevazusuyla, nezaketiyle yardım severliliğiyle örnek, yüce bir insandı. Anadolu ve Konya sevdalıyısıydı üstadımız.

Yeri doldurulamayacak bir düşünürdü. Çok sayıda değerli eserler bıraktı ve konuşmalar yaptı.

Ömrümüz, her gün mücadelelerle, zor sınavlarla geçiyor. Bir süreliğine bu dünyada misafiriz.Yaşam yolculuğunun sonu olan ölüm, kaçınılmaz kaderimiz, değişmez alın yazımız.

Fevzi Halıcı gibi hayırlı işler yapan, ölümsüz eserler bırakanlar ölmemiş sayılır.

İnançlı bir insan olan büyük üstat, dinimizi çok iyi biliyor, ibadetlerini aksatmadan yerine getiriyordu. Dua adlı muhteşem şiiri bunun bir kanıtı.

Dua; en büyük güç ve manevi dost alan Yüce Allahla beraber olmanın, Allahın huzurunda bulunmanın hissedilişidir. Böylece ruhumuz yücelir, rahatlarız, güç kazanırız.

Hz. Muhammed dua için şöyle buyurmuş "Dua, Allah'a olan sevginin, güvenin, iman ve teslimiyetin, sığınmanın ifadesidir ,yardım istenmesidir"

Üstadın Dua adlı şiirinden bazı dizeler:

Kaybolur kederim, kaybolur ahım

Gözümden yaş olur, akar günahım

Bana daha yakın Allahım

Mavi gecelerin seher vaktinde

**

Bir uhrevi iz var ki dünyada

Bulursun tadı, bir ulvi duada

Ne güzel Allah'ı getirmek yad'a

Mavi gecelerin seher vaktinde

Dualarımız hep seninle, huzur içinde uyu aziz Üstad