Şems Hazretleri’nden Mevlana Hazretleri’ne …

20/03/2018 23:56 4519

Halk, hakikate kör kalabalıklardır.

Bu nedenle;

Halkı kendine sevgili edinme,

Hakk'ı yüce tut.

Emrolunduğun gibi doğru ol!

Daima halkın idrak seviyesine inerek,

Mecazlı, misalli v e temsili anlat.

Halk Hakka perdedir.

Halktan geçerek Hakkı bul!

Riyadan, şöhretten, iltifattan,

Halkın teveccühünden sakın!

Asla, Hak'tan gayrı kimseye yaslanma.

Hakk ve hakikat,

Halkın arasında saklıdır.

Halkta,

Hakk'ın bütün cemal,

Celal sıfatlarını görebilirsin.

Bunu gören gönül gözünle,

Halka sadece merhamet et!

Dua et,

Peygamber efendimiz gibi,

Şefkat ve sevgiyle muamelede bulun.

Halktan ayrılma,

Hep onların arasında ol.

Halka rehberlikten,

Sarf-ı nazar etme.

Onlar gibi,

İşinde, gücünde ve hizmetinde ol.

Helalinden geçin,

Halka da bunu nasihat et.

Zâhiren halk, Bâtinen Hakk ol!