SAĞLIKLI, İNANÇLI, ERDEMLİ KUŞAKLAR YETİŞTİRMELİYİZ.

02/11/2019 19:33 2045

Ömür , süresini bilemediğimiz bir tanrı nimeti. Ömrümüz günlük telaşlarla , mücadelelerle , koşuşturmalarla farkına varmadan hızla akıp geçiyor. Her an yaşlanıyor , ömür sermayemizi tüketiyor , ölüme daha da yaklaşıyoruz. Ömür gemisindeki yolculuğumuz nerede , ne zaman ve nasıl bitecek, bilinmiyor. Bu yüzden ömrü boşa harcamamalı , her anı en iyi şekilde değerlendirmeli.

Ne kendi ölümümüz , ne de yakınlarımızın, sevdiklerimizin öleceği aklımıza bile gelmez.

İnsanoğlu oldum olası, kendini yoktan var edeni aramış , düşünmüş ve ölümü sorgulamıştır. Zaten dinlerin ortaya çıkış nedeni de, bu.

Din; tüm alemlerin Rabbi , evrenin yaratıcısı – kontrol edeni , en yüce güç ve irade olan Allah la insan arasındaki özel ilişkiye dayalı , bir değerler sistemi , bir ilahi buyruklar manzumesi.

Akıllı – bilinçli insanların Allah la olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü , yaşamı – evreni görüş ve kabul tarzıdır din. Doğa üstü , kutsal – ahlaki öğütler taşıyan çeşitli ayinlere – değerlere – uygulamalara – kurumlara sahip inançlar bütünü.

İçinde sevgi , aciz , korku , umut , teselli , teslimiyetin bulunduğu bir ruh hali , içsel bir duygu. Yaşam zorluklarında sığınılan bir liman, kurtarıcı bir şamandıra. Aklın ermediği yüceliklerde, Allah ın rahmetini arama ihtiyacı.

Tüm dinlerin amacı , insanların barış ,huzur içinde mutlu olarak yaşaması. Ama öyle olmamış ki! Dinler , mezhepler , tarikatlar birbiriyle savaşmış , çok kan dökülmüş.

Ölüm , bir yok oluş değil , rabbimize kavuşmanın ilk adımı , ahiret hayatının başlangıcı.

Dinimize göre , insanlar fıtraten kusursuzdur, temizdir , günahsızdır. Fıtrat; insanın doğuştan , henüz dış etkenlerden etkilenmeden önceki durumudur, temel yapısıdır , karakteridir.

İnsanlar , fıtraten olgunlaşmaya elverişlidir. Yani, insanca yaşamak için yeterli potansiyeli vardır insanların.

İnsanların gelişiminde ya da körelmesinde , inançlı olmasında , ailesinin , çevresinin ve eğitiminin payı büyük.

İyi bir yolda yürümek için sağlığımız yerinde olmalı ve bunun için ne lazımsa yapılmalı. Beden , çevre temizliği , temiz hava , temiz gıda , sağlıklı beslenme , yaşa göre spor ve yürüyüş , alkol , sigara, uyuşturucu ve gece hayatından uzak durma , gerekli kontrollerin yapılması gibi. Tabii ruh sağlığı da, çok önemli.


 

Toplum içinde yaşayan insan , davranışlarında mütevazi , nazik , hoşgörülü , diline hakim, merhametli , iyilik ve yardımsever olmalı ki sevilmeli , sayılmalı.

Politikacıların , yöneticilerin hedefi , sağlıklı – iyi düşünen , çalışkan , disiplinli , becerikli , bilgili , erdemli kuşaklar yetiştirmektir.

Politikacılar , yöneticiler , bir ağaca benzer , halkta bu ağacın kökleri gibidir. Halk incinirse ağaçta kurur. Bu bakımdan, politikacılara ciddi görevler düşüyor.