SAĞLIK ve PARA

30/07/2019 03:48 795

 

Para ile sağlık arasında, her zaman doğrudan bir ilişki olmuştur. Bir başka deyişle, buna

‘Hekimlik ve Ticaret’te diyebiliriz…

İkisinin yan yana olması…Getireceği sıkıntılar…

Dünya sağlığına baktığımızda, çok da mükemmel bir sağlık sisteminin olmadığını görmekteyiz. Çok gelişmiş olarak görünen ülkelerde, sağlık sizce mükemmel mi? Bizde ki sağlık sistemi nasıl?

Ülkemizdeki sağlığın durumun çok kez yazdık. Hekime kolay ulaşımda, belki de dünyadaki en hızlı sisteme sahip olduğumuz tartışılmaz. Al kimliğini, istediğin sağlık kuruluşuna başvur. Sistem bu kadar kolay ve basit…

Sözde kurulan aile hekimlikleri, sadece reçete yazılan merkezlere dönüşmüş durumda.

Bu kadar hekimin ilaç yazımında değerlendirilmesi üzücü….

Kurulması planlanan aile hekimliği muayenesi sonrası sevk zinciri…Nerede? Neden yapılmak istenmiyor? Bunun çok ufak sebeplerden kaynaklı olduğu ortada…Sağlığın bazılarınca sistemin bu yollarını açık bırakarak kullanılması…

2. ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarına, ne yazık ki sevk zorunluluğu yok.. Al kimliğini eline istediğin yerde muayene ve tedavi ol…Randevu sisteminin getirilmesi, sözde randevulu muayene…Her hastaya 10 dakika muayene süresi tanınması…Öte yandan, hastaneye her gelene bakılacak dayatması…

Randevu alıp gelmeyen, hastanelerde poliklinik önlerinde randevusuz zoraki muayene edilmek isteyenler…Olmadı mı …Doğru hasta haklarına , Sabim’e ya da başka kanallara şikayet…

Hekime ve diğer sağlık personellerine şiddet…

Sahi dünyanın neresinde böyle bir sağlık sistemi olabilir…Afrika ülkelerinde kabile yaşamında bile böyle bir sağlık erişimi var mıdır acaba?

Her gelene bakılsın dayatmaları…Oluşturulan performans sistemi…Ne kadar hasta bakarsan o kadar fazla döner sermaye ödemesi…Yalan yanlış işler…

2 dakikada bir hasta muayenesi ,tanısı, reçetesi, tedavi planlaması…

Her önüne gelene aşırı tetkik…Kan, röntgen ve ileri tetkikler.. Tomografi …MR…

BT ve MR sayısında dünyanın ilk sıralarında olan ülkem….2 dakikada tanı tedavi planlanan….Her şeye BT …MR istenen vatandaş…

Bir BT çekiminin 440 akciğer film çekim dozu radyasyon olduğu bir durumda önüne gelene BT istemi…

10 dakikadan az sürede bu tetkiklerin çekilmesi….Adana’ da çekilen tetkiklerin ihale edilip İstanbul’da okunması…Okuyan kim? İmza kimin? Belirsiz onlarca soru…

Bir MR raporunun ihaleyle sadece 2—3 liraya okunup raporlanması…

Bu anlaşılmaz ve acımasız işlemlerde tanı ve tedavide pozitif sonuç bekleme…Düşünün bir kanser hastasına çekilen BT ya da MR sonucunun uygun rapor edilmemesini…Nasıl tedavi yönlenecek…Hiç bir çekim radyologca yapılmadan…10 dakikadan az sürede çekilen…

Bu kadar tetkik …sağlık giderleri…nereye gider bu tetkikler????

Bu durumda sağlık sorunu çözüldü mü? Burada işler böyle…

Ya dışarıda nasıl? İngiltere’ de…Amerika’ da…Kanada’ da…

Hepimiz biliyoruz buralarda sağlık pahalı…Hekime ulaşım zor…Sigorta şirketlerinin insanlara tedavide çıkardıkları zorluklar…

Ülkemizde sıradan işlemlerin oralarda yapılması için uzun süreler beklenilmesi…onay alınması…Uzman hekime ulaşımın zorluğu…

Teknolojinin en üst düzeyde olduğu ülkelerde ne yazık ki durum böyle…

Oralarda bir hasta muayenesi 2 dakika sürmüyor…Bir MR çekimi on dakikada bitmiyor…

Hekime varabilirsen…Paran kadar sağlık işi…

Şimdi hangisi doğru? Çok kolay hekime ulaşım…Bir hekime günde yüz hasta bazen daha fazla…her türlü tetkik…2 dakikada muayene …nasıl olumlu sonuç orası ????

Diğer tarafta paralı sağlık…Paran kadar…Hekime ulaşım zor…Ama teknolojik cihaz kullanımı uygun…Sonuçları da…

Malpraktis denilen hatalı tıbbi uygulama…Ülkemizde de son yıllarda zorunlu hale gelen bu durumu da karşılaştırırsak…

Hekim sigortasının yıllık 600 - 700 lira olduğu ortamda ki araç trafik sigortasından az bir rakamdır bu…Trilyonluk davaların açılması…Hekimin çekingenliği…Şartların Afrika beklentinin Avrupa olduğu durum…Ülkemiz için bu…

Söylediğimiz gelişmiş ülkelerde, hekim sigortalarının yüzbinlerce dolar olması…Sağlık davalarında çok yüksek ödemelerin çıkması…Bazı branşlarda ameliyat yapacak hekim bulmada zorluk…Yazının başında dedik…Başlıkta..

Hekimlik mi? Ticaret mi? Hekime kolay ulaşım mı?Zor ulaşılıp iyi hekimlik mi?

Hangisi tedavide pozitif etki yapmakta? Her ikisinde de sıkıntı var…

Kolay ulaşıp yetersiz tanı tedavi mi?

Zor ulaşılıp sonuçta daha düzgün tedavi mi?

Bu arada hekime ulaşana dek…Olanlar olmuş…demek mi?

Bakıldığında ister burada ister yurt dışında…Sonuç aynı…

Paran kadar sağlık…sağlık için para…Kamu hastaneleri…ya da özeller…

Tercih ekonomik…Sağlık artık rant olarak gözükmekte dünyada…

Teknolojik aletler..İlaçlar…aşılar…Hekimlik ?Ticaret mi?…

Hipokrat yemini falan…onlar hepsi boş artık…

Dünyada sağlık rant dedik…İster gelişmiş ülkelerde…

İsterse az gelişmiş ya da gelişmekte olanda… Kimi ülkelerde siyasi…

Sonrası ticari…Kimisinde de nakdi… İşin özeti…Paran kadar sağlık…

Sağlık için para…

SON SÖZ: ‘’ PARAYLA İLAÇ ALABİLİRSİN AMA SAĞLIK ALAMAZSIN’’