REKTÖR ATAMALARI ve LİYAKAT 2

11/01/2021 22:19 366

 

08 Ocak 2021 Cuma günü, birinci bölümünü yayımladığımız yazımıza, bu gün ikinci bölümle devam ediyoruz.

Tüm bu kurumsal körlükler ve hatalara rağmen, akademiyi yürüyüşünden geriye çekmek, siyasetin emrine vermek ya da çeşitli kin ve nefret duygularıyla ona darbe vurmak basiretli siyasinin aklıselimle yapabileceği bir iş olarak görülemez. Her şeyden önce, kurum kendi içsel dinamikleri ve demokratik sistemi ile ilerlediği durumda, doğal seleksiyonla giderek olumlu gelişme sergileyebilir, hele de kurumlar arasında yaşanan iç ve özellikle de dış rekabet bu süreci fevkalade hızlandırıcı bir dinamiğe sahiptir. Siyasinin kuruma dışarıdan müdahalesi, her şeyden önce, bizzat verdiği diplomalarla kendisini yüksek mevkilere taşıyan bir kurum hakkında karar verme saygısızlığı anlamını taşır. Bu durum bir çocuğun ebeveynine görev tanımı yapmasına benzer. Salt geleneklerimiz gereği rahmetle anmak durumunda olduğum Doğramacı, bu sistemi getirirken, ya cahilce davranmıştı ya da dönemin siyasileriyle işbirliği içinde gaflete bürünmüş, hıyanet içinde idi. Zira batı dünyasında, özellikle de ABD’de akademi dünyasında “kan değişimi” olarak ifade edilen sistemde, doktora yapanlar kurum değiştirdiği gibi, başka kurumlardan da atamalar tabiatıyla yapılabilir. Rektör atamalarında dahi dış müracaatlar olur, kurum içi toplantılar ve adaylarla görüşmeler sonucunda kurum karar verir ve uygular. Ancak, oralarda siyasetin bu dünyaya karışması kesinlikle söz konusu olmaz, olamaz! İleri batı dünyasında, bizdeki gibi, hiçbir çevreye danışmadan tek-adam yönetimi uygulamasıyla akademi dünyasına tepeden atama yapılmaz, akademiye böylesi saygısızca davranan siyasiye de atanan tepki gösterir ve ulufe olarak verilen görevi reddeder. Batı dünyasında tek-adam yönetiminde tepeden atama uygulamasına salt siyasi nezaketten dolayı değil, aynı zamanda kurumların iç tutarlılığı, bilimsel özgürlük ve kurumsal özerklik ilkelerinin korunması açılarından kesinlikle başvurulmaz. Bu durumu Doğramacı da, hem de tüm işleyişiyle biliyordu. Amacı neydi, bilemiyorum, aklıselimle açıklayamıyorum da!

BÜYÜK VE DÖNÜŞÜ YA ÇOK ZOR YA DA OLAMAYACAK TAHRİBATLA!

Astrofizikçilerin ‘çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisim’ olarak tanımladıkları kara delik anlayışı Türkiye siyasetinde canlı olarak sahnelenmektedir. Kara delik, çevresindeki hiçbir cismin kaçmasına izin vermeyen ve onları yutan alan olarak tanımlanmaktadır. Muazzam yutucu gücü olan doğanın kara deliği, bereket ki, bilmem kaç milyon ışık yılı uzakta imiş. Türkiye’ye özgü siyasetin astrofizikçilerin tanımladığı kara delik tanımlamasına benzer hali var gibi, geliyor bana. Şöyle ki, hukuk, bilim, sanat, eğitim, medya, din, ahlak, hatta kendi bindiği dalı kesercesine siyaset vs. hemen her alan kara delik tarafından yutulmakta, bir çeşit iradi tercihe göre dolaylı yoldan ve alanın özel aygıtlarıyla ütülenmekte, aynı formata sokulmaya çalışılmakta ve yozlaştırılmaktadır. Yargı araçsallaştırılmakta, akademi siyasi atamalarla yola getirilmeye çalışılmakta, diyanet siyasetin emrine ve hizmetine sokulmakta, sanatçı bir şekilde, hem de hiç olamayacak şekilde ve toplumsal görevinin aksi yönünde tanımlanmakta, çeşitli araçsal yollarla topluma garip ve gerici bir ahlak anlayışı dayatılmakta, siyaset demokratik toplumsal yönetin sisteminden uzaklaştırılmakta sürü güdülemesine dönüştürülmektedir. Bu şekilde ve yılmadan çalışan kara delik ülkeyi felakete sürüklemektedir. Tabii ki, hepimiz aynı gemideyiz. Gemi batınca hepimiz yok olacaksak, bu işin gemideki biri tarafından yapıldığı savlanabilir mi? Bu ifadenin bilinç-altı mekanizmasını irdeleyemeyen kişi, gemiye kaptan olma cesaretini siyasi erkten almış olsa da, görevi ifa erkine aynı destekle ulaşamayacaktır. Çünkü her kurumun ve özellikle de Boğaziçi’nin bir geleneği vardır ve bu gelenekledir ki, ülkemize ve insanlığa yüksek nitelikli eleman yetiştirme potansiyelini taşımaktadır. Bu altarda, maalesef, salt Boğaziçi de yoktur, ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi de vardır; kimisi sırasını savmıştır, kimi de kutsal emri beklemektedir.

Yaşlı dünyamız neler gördü, neler! Bunlar da geçecek, ancak büyük ve dönüşü ya çok zor ya da olamayacak tahribatla! Yıllar sonra araştırmacıların neler yazacağını idrak edebilecek bir akıl, orada bulunmayacağını bilse dahi, bugün ülkesine ve insanlığa olan sorumluluğunun idraki ile davranır!.

SON SÖZ: ‘’ LİYAKATİN OLMADIĞI YER DE SADAKAT VARDIR.’’