Prof. Sağlıker diyor ki;

13/03/2023 21:03 501

 

Benim çok değerli dostum; Ulusal Böbrek Vakfı ve Hipertansiyon Derneği Başkanı Prof.Dr. Yahya Sağlıker, geçirdiğimiz deprem ile ilgili mesajlar yollamış.

Birlikte okuyalım mı?

***

 TIBBİ BİLGİ- ÖN UYARI

Bilindiği gibi, bu gün Pazartesi sabahı, 6 Şubat 2023 günü saat 04.16'da, 7.4 şiddetinde ve 66 artçı depremle beraber güzel Türkiye'mizde ciddi bir deprem oluşmuştur.

Deprem Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Adana, Hatay, Kuzey Suriye'de oluşmuş olup, sadece Kuzey Suriye'de 250 kayıpla geçirilmiştir.

Bu ciddi olayla ilgili her türlü görev ve kurtarma işlemleri, T.C. Devleti ve de TCSB tarafından başarılı yapılmakta ve yapılacaktır.

Bilindiği gibi "1999 Gölcük Depremi"nde de bu görevler çok ciddi bir şekilde başarılı yapılmıştır.

O çalışmalar ve yaralıların tedavisi için gurur duyuyoruz.

Bilindiği gibi bu yaralı hastalarda, deprem ve vücutta darbeler yoluyla akut böbrek hastalığı ve akut böbrek yetmezliği gelişir.

Kasların ezilmeleri dolayısıyla, hemen arkasındaki, doku, organ ve damarlarda oksijen yetersizliği oluşur.

Ayrıca kasların hasarından damarlarda myoglobin,vs toksik maddeler birikir.

Kanda  miyoglobin değeri yükselir.

Bu tabloya Rabdomyolizis ve  Crush (Ezilme) Sendromu denir.

Bunun için erken diyaliz tedavisi gerekir.

Geç kalınırsa bu tablo gelişir.

İdrar miktarı önce azalırsa da sonra da çoğalarak, hayatı tehdit eder.

Hastaların bir kısmı kaybedilir.

1999 Gölcük Depreminde ortalama 720 "akut böbrek yetmezliği" gelişmiş, bunların 430'u, diyaliz tedavisine alınmıştır.

Hastaların tedavileri, çevre hastanelerin diyaliz merkezlerinde ve sahra diyaliz merkezlerinde yapılmıştır.

Bu konuda İ.Ü.T.F ve özellikle Prof.Dr. Mehmet Şükrü Sever büyük özveri ile başarılı çalışmalar yapmışlar, daha sonraları da Avrupa Nefroloji Derneği tarafından ödüllendirilmişlerdir.

Bu nedenle Türkiye'dei tüm hastanelerin, Ortopedi, Travmatoloji, ve Nefroloji bilim dallarının ve diyaliz merkezlerinin bu özveriye katılmaları gerekmektedir.

Bu konuda, her zaman olduğu gibi onur duyduğumuz TCSB ve bu merkezlerin bir an önce koordineli çalışmalarının gerektiğini düşünüyoruz.

Cuma. Çukurova, 12.54/13.00 tam 6 dakika.

19 gündür çok üzgünüz.

İki deprem ve artçılarını yaşadık.

Türkiye yaslı ve üzgün.

Bu süre içerisinde özellikle depreme bağlı, akut böbrek yetmezliği, acil diyaliz tedbirleri konusunda önerilerde bulunduk.

Elbetteki zaten çok iyi bildikleri gibi, başta (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (TCSB), Ünüversite Hastaneleri tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

Önerilerimiz medya da da (What İs Up), Facebook ve İnstangram'da yazılmıştır.

Hayırlı Cumalar.

Kutsal 6 dakikada, Yüce Allah'ın Türkiye'mize yardımını dileyelim mi?