PETROL, DOĞALGAZ VE ELEKTRİK ZAMLARI

11/03/2022 00:06 1175

 

Petrol ürünleri, doğalgaz ve elektrik günümüzde sosyal ve ekonomik hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. İhtiyaçlarımızı sayarken gıda, barınma ve giyimden sonra dördüncü sıraya, değinilen ürünleri yazmamızın yanlış bir tarafı yoktur. Durum böyle olunca, söz konusu ürünlere son günlerde yapılan zamların, toplumu oluşturan tüm kesimleri rahatsız etmeye başladığı görülmektedir. Özellikle petrol ürünlerine her gün yapılan zamlar, oran yazmayı anlamsız hale getirmiş, yazılı, görsel ve sosyal medyada mizahın ana konusuna dönüşmüştür. Yapılan zamlar ne yazık ki sadece mizah unsuru olarak kalmamakta, sosyal ve ekonomik hayatımızı derinden etkilemektedir. İktidar partisine mensup şahısların “dünyada en ucuz enerji fiyatları bizde” söylemi, toplumumuzu oluşturan büyük bir kitleyi ikna etmekten biryana, onların kızgınlığını artırmaktadır.

Yazımın bu günkü konusunu oluşturan petrol ürünleri ile doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların ilk etkisi insanlarımızın psikolojileri üzerinde olmaktadır. Görüştüğümüz arkadaşların hal hatır sormanın ardında konuyu değinilen ürünlere yapılan zamlara getirmesi, sonu nereye varacak şeklinde korkularını ifade etmeleri, psikolojilerinin olumsuz yönde etkilendiğinin önemli işaretleridir. Moral değerlerin mutluluğa giden yolun başı olduğu düşünülürse, söz konusu zamların mutsuz ve huzursuz bir toplum yaratmaya yol açabileceği dikkate alınmalıdır.

Zamların ekonomik hayatımıza olumsuz etkileri ise incelenmeye değer başka bir konudur. Mazot, benzin, doğalgaz ve elektrik nihai tüketim malı olmanın yanında, aynı zamanda üretim için ara malı niteliğindedir. Çiftçi tarlasını ekmek, ürettiği ürünü pazara getirmek için mazot kullanmak zorundadır. Elektrik sanayi sektöründe üretimin olmaz ise olmaz temel girdisidir. Doğalgaz elektrik üretiminde gereksinim duyulan birinci ara maldır. Öyle olunca, bu ürünlere yapılan zamlar enflasyon olarak bizlere geri dönmektedir. Enflasyonun nelere yol açtığını Türk toplumuna anlatmaya gerek var mıdır? Bir yandan enflasyon ile mücadele edildiğini söylemek, diğer yanda ise enflasyonun daha da yükselmesine neden olacak bu ürünlere zam yapmak, bir şarkının sözündeki gibi “ne yaman bir çelişkidir.”

Mazot, benzin, doğalgaz ve elektrik zamlarının temel nedeni, sayılan ürünlerde aşırı derecede dışa bağımlı olmamızdır. Söz konusu bağımlılığımızın ileriki yıllarda ekonomik hayatımıza daha da olumsuz etkilerinin olacağını söylemek kahinlik değildir. Türkiye mutlak surette enerjide bu kadar dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıdır. Bunun için güneş, rüzgar, su gibi alternatif enerji kaynaklarının devreye sokulması gerekir. Gerek özel sektörün ve gerekse devletin üretim için tüm kaynakları kullanılmalı, gereken teşvikler verilmelidir. Son günleri moda tabiri ile enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak “beka” meselesidir.

Saygılarımla,