Örnek bir Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati

09/02/2022 16:14 829

Mustafa Necati kısa süren yaşamında çok derin izler bırakan büyük bir devlet adamı İstanbul hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra İzmir’e gelmiş ve milli mücadele başladığı zamanda İzmir’de ilk direniş örgütünü kurmuştur. İstiklal mahkemesi başkanlığı da yapan Necati, burada çok ilginç ve örnek davranışlar sergilemiştir. Türkiye büyük millet meclisi açıldığı zaman milletvekili olarak seçilmiş ve bu durumu ölünceye dek devam etmiştir.

Birçok başarılı çalışmalardan sonra en son görvi olan Milli eğitim Bakanlığı sırasında da eğitim işlerini valilerin elinden alarak bakanlığa devrettti. Öğretmenlere öğretmenlik mesleğininin hak ettiği itibarı kazandıracak kanunlar geliştirdi.

Öğretmen okulları açtı, Avrupa’ya uzman öğretmen yetiştirmek için öğrenciler gönderdi, yabancı okulları denetim altına aldı. İlkokullarda toplu öğretim Avrupa ile aynı anda Türkiye’de de uygulanmaya başladı. Orta öğrenimi parasız hale getird, okul kitapları bakanlıkça bastırıldı. Köy öğretmen okulları açılmaya başlandı, harf devrimi ile millet okullarında okuma yazma seferberliği başlatıldı. Kısacık ömrüne bütün bunları sığdıran bu aydın cumhuriyet insanı son yolculuğuna uğurlanırken Atatürk göz yaşlarını tutamamıştır.

Günümüzde öğretmenlere ve doktorlara verilen değerl düşünüldüğünde o gün yapılan işler çok değerli, bugün doktorlar ve bil hassa özel okuladaki öğretmenler dövülüyor hatta öldürülüyor, o günle bugünü mukayese bile etmek istemiyorum, temennim kısa sürede bu iş eskisi gibi olur, doktor da öğretmen de hakettiği itibara kavuşur.