ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 3

17/01/2020 20:40 346

 

Ders çalışma ile ilgili internet ortamında epey yazılı materyal bulunmaktadır. Verimli çalışarak öğrenmeyi gerçekleştirmek için, kişinin farkındalığının yanında kendi iç disiplin sahibi olması önemlidir. Sonuçta öğrenme gerçekleşmişse amaçlanan gerçekleşmiş demektir.

Başarmak İçin Zekâm mı? Disiplinli Çalışma mı?

Birçok tecrübe sahibi başarı hanesinde ismi geçen bilim ve sanat insanları başarının ancak sabırlı, karalı ve disiplinli çalışma ile kazanıldığını belirtmişlerdir. Zekâ önemli, ancak hayat hep zekâdan çok disiplinli ve sabırla çalışanları hep başarılı olduğunu göstermektedir. Rahmetli Erdal İnönü bana çok zeki olmadığını ancak çalışma diplini kazandığı için üniversitede başarılı olduğunu belirtmişlerdi. Nobel ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar bir konferansında öğrencilere zekâdan çok çok çalışmanın önemini anlatmıştı. Aklın doğru yerde doğru kullanımı ve disiplinli çalışma ile olay ve olguları analiz edilmesi ve somut olguları elde etmede bugün ki en etkili yöntem olduğu görülüyor. Kısa bir analiz ile gelişmiş ve gelişmemiş toplumların sorun çözmedeki becerilerinin altındaki temel nedenin nedenler ve olgular akılın yerinde ve etkin analize dayandığı görülecektir.

Anlaşılacağı üzere akıl zekâdan daha değerli bir özellik. Zeki insan çok ve çoğu sorunlarını çözememektedir. Akıl kişi ise konuyu detaylı analiz eder, sorunu çok yönlü olarak irdeler ve iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ölçer tartar. Akıl bu bağlamda önemli bir üstünlüğe sahiptir.

Akıl ve Zekâ Okumayı Nasıl Etkili Kılmaktadır?

Akıl bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğidir. Zekâ ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir. Akıl olay ve olgular arasındaki farklılığı fark etme analiz etmeyi sağlar. Kişinin eğitimi yaşı ve görgüsü artıkça akıl kullanımı artar. Akıl, uzun süreli sorunu çözmede analiz yapan çözümleme oluşturan bir yetenek. Zekâ ise daha doğal ve kişinin bulunduğu ortamı erken fark etme ve adaptasyonu sağlar. Zekâ kısa süreli sorun çözen bir yetidir. Uzmanlar zekânın da zamanla geliştiğini belirtiyorlar. Okumanın önemini erken fark eden okumaya kendisini adar ve akıl kullanım yoluyla daha iyi anlamaya çalışır.

Yetişkin birey olmak, başarılı olmak, iyi ve erdemli bir insan olmak için zeki bir insan mı? Olmak yoksa disiplinli biri mi olmak gerekir?

Gelişmiş ülkelere baktığımız da, iletişim teknolojilerinin bir kısmının üniversite öğrencileri tarafından geliştirildiği görülmektedir. Çoğunlukla Stanford, California teknoloji, MIT, Harvard, Cambridge, Oxford, Zürih teknoloji üniversitesi (Eidgenossische Technische

Hochschule), Münih Teknoloji, Tokyo Üniversitesi gibi nitelikli öğrenci çekebilen ve üniversite ortamlarında sağlanabilmektedir. Buralardaki başarının altında, doğal olarak zeki ve erken fark eden ufukları ve algıları açık öğrencileri bünyelerinde bulundurmasının şüphesiz çok yararı vardır. Ancak, ne kadar iyi öğrenci alsalar da disiplini sahibi olmak ve araştırarak sorgulayarak çalışmak, çok daha önemli olmaktadır.

Öğretme Tekniğimiz de Değiştirmemiz gerekebilir

Önümüzdeki dönemde öğrenme tekniğinde değişeceği kaçınılmaz olacak ve günümüz eğitim alt yapısına uygun olarak öğrencilerin öğrenme şekli de değişmiş ve çağın gereği olarak öğrencilerin konuları taşırtışıma ekseninde çalışması sağlanmak zorunda kalacaktır. Belki öğrencilere WEB ortamı veya diğer sosyal medya üzerinden önceden bilgiye erişimi sağlanacak ve eldeki bilgi ekseninde konular detaylı olarak işlenecektir.

Veya dersten önce işlenecek konunun bir özet ön bilgi olarak öğrencilere iletilerek ve öğrencilerin konuya göre hazırlık yapması sağlanacaktır. Lisans üstü öğrencilere için belki bir hafta önceden yapacağı çalışama sonucunda yapacağı kritik okuma ve alacağı notlar ve anlamayı geliştirmek için, konunun “Men tor” (yol gösterici bilgi ve deneyim sahibi, danışman) denetiminde tartışılması gerekecek. Men torun konun anlaşılması için yeni kaynaklar sunması ve o kaynakların okunması için teknik geliştirilmesi sağlanmalıdır. Hele hele robotları ve uzaktan eğitim ve video eksenli ders işleme sistemi altında hocaların ve mentorlerin daha eleştirel ve kritik yapma ve yaptırma becerisine sahip olması gerekebilir. Ayrıca, hocanın en önemli özelliği de öğrencinin dersi ezberletmek değil öğrencinin dersi tartışma tekniği içinde anlamasını sağlatmayı da biliyor olması gerekecektir. Bu bağlamda önümüzdeki dönemlerde üniversitelerde ders verecek hocaların daha çok yorum yapabilme becerisine sahip olması istenebilir. Yoksa robotlar veya paket dersler ekranlardan öğrencilere aktarılabilir. Hocanın yeni düşünceleri ve kaynakları öğrencinin kullanımına sunacak bilgi ve becerisine sahip olması gerekecektir.

Özet olarak, uzun zamandır kendimde ve öğrencilerimizde edindiğim izlenim ülkemiz eğitim sisteminin önemli eksikliklerinden biri, öğrencilerime ders çalışma ve öğrenme becerileri nasıl kazandırılır, sağlayamamışız. Öğrencilerimizin enerjisinin çoğunluğu etkili olmayan okuma ve öğrenme sürecine ayırmaktadırlar. Sonuçta öğrenci en fazla ezberleyerek sınıf geçmeye çalışmakta ancak etkili öğrenme gerçekleştiremediği için hayat başarısı düşük olmaktadır. Konunu eğitim bilimcilerince temelden ele alınması ve öğretmen yetiştirme programı müfredatında mutlaka yer alınmalıdır.

Sonuç olarak farklı teknikler ile öğrenme sağlayabiliriz. Genel ilke başarılı öğrencilerin farkındalığı yüksek, planlama yapabilen, çalışırken kendini dersine verebilen ve sonunda öğrenmeyi geçekleştirebilen kişidir. Milyonlarca öğrencimizin etkili öğrenme teknik ve yöntemlerini öğrenmesi gerekiyor. Yoksa çok sayıda yeterli eğitim ve öğrenmeyi gerçekleştirememiş mezunla hiçbir sorunu çözemeyiz. Köy Enstitüleri geleneğinden gelen eğitim sistemimiz bunu başaracak yapıdadır.

SON SÖZ:’’ BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM.’’