NURİ ŞEKER

15/09/2022 20:01 679

 

Başlıktaki isim, belki ilk etapta çokta bir şey ifade etmiyor olabilir. Ancak, ilerleyen satırlarda, Nuri Şeker’in kim olduğunu öğrendiğiniz de, hem çok duygulanacak, hem de çok takdir edeceksiniz….

İlk şeker fabrikasının kurucusudur Nuri Şeker… Fabrikayı devlete, “özelleştirme yapılmaz şartı ile bağışlamış” satılmak istenirse, mirasçılarına iade edilecek. Bundan dolayı Uşak şeker fabrikası, devlet elindeki özelleştirilememiş ve hala şeker pancarından şeker üreten tek fabrikadır. Türkiye, Osmanlının küllerinden doğan, yep yeni, gep genç bir Cumhuriyet ve Demokrasi devletidir. Her türlü, yoklukla mücadele eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, yedi düvelle savaşarak, adeta imkansızı başarmış, tam anlamıyla yoktan var edilmiştir. Atatürk’ün o eşsiz ve akılcı mücadelesinde, önüne çıkartılan engelleri, yerli ve yabancı kaynaklardan, okuyup öğrendikçe, adeta akıl tutulması yaşıyorsunuz… Olamaz, olamaz kelimeleri dökülüyor ağzınızdan… Başka bir lider, başka bir komutan ya da devlet adamı olsa, eksiden sıfıra, sıfırdan artıya getiremez, bunca başarıyı… Bun ancak, Atatürk gibi bir DAHİ başarabilirdi. Nitekim de öyle oldu. Tarihin kaydettiği, muhteşem bir başarıya imza attı. O, sanki yüce yaratıcı tarafından, özel olarak ‘TÜRK MİLLETİ’ için yaratılmıştı. Yüce Allah’ın Türk Milletine bit lütfu idi… Tarihte, kimse, bu kadar yokluklar içinde, bu kadar engellemeler içinde, böylesine bir başarıya ulaşamamıştır…

Gelelim , ‘İLK ŞEKER FABRİKASININ HİKAYESİNE…’ Nuri Şeker. Uşaklı bir köylü vatandaşımız. Trenden Ankara İstasyonu'na, sırtında bir heybe, beyaz seyrek sakallı, yetmiş yaşında Uşaklı bir köylü olarak indi. Rastladığı ilk üniformalıya; - Gazi Paşayı görmek istiyorum!’’ dedi. Adam demiryolcuydu. Direksiyon binasını gösterdi; - Şu binaya gelir,
herkesle konuşurdu, ama şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Gelir mi, konuşur mu, konuştururlar mı bilmem? ‘’ Zorlukla Özel Kalem Müdürü Hayati Bey'in yanına girdi. Neden geldiğini kısaca anlattı. Gazi bugün gelecekti. Hayati Bey bu yaman köylüyü Gazi ile konuşturmaya karar verdi. Bir de kahve ikram etti. Gazi öğleden sonra geldi. Bekleyen çoktu. Hayati Bey hepsini atlatıp yaşlı köylüyü içeri soktu. Gazi köylüyü ayakta karşıladı. Oturttu. - Buyur Nuri Efendi! - Teşekkür ederim Gazi Paşam. Ben Uşak'ın Kalfa Köyü'ndenim. Babamdan helva ile haşhaş yağı imalathanesi kaldı. Askerliğimi İstanbul'da yaptım. Gözümü, kulağımı açtım. İstanbul'da çok şey öğrendim. Avrupa'dan mektup zarfı içinde pancar tohumu getirttim. Bu tohumları köyümdeki toprağıma ektim. Pancar elde ettim. Pancarları rendeleyip kaynattım. Pekmez yaptım. Şeker elde ettim. Onunla köpük helvası imal ettim. Pancardan şeker yapabileceğimize inandım. Mehmet Hacim Bey'in önderliğinde elli bir kişi birleştik;

"Terakki-yi Ziraat Anonim Şirketi"ni kurduk. 600.000 lira sermayemiz var. Paşam, bize el ver, şeker fabrikamızı kuralım! Köylü ister pancar yetiştirir, ister fabrikada çalışır. Karnı doyar, yüzü güler. Biz de, belki, biraz para ve sevap kazanırız. Uşak şenlenir. El verir misin? Cumhurbaşkanı yerinden fırladı, Nuri Efendi'yi sevgiyle, saygıyla kucakladı;

- Hepiniz var olun! Türkiye’yi bu azim, bu istek, bu şevk kurtaracak! Ben seni şimdi bir yaverle Başbakan'a göndereceğim. O da seni, belki, bir  iki bakan ile konuşturur. Hepsine bana anlattıklarını iyice anlat. Bir sorun olursa aldırma, bana gel. Kapım her zaman sana açık olacaktır…’’

Nuri Efendi'yi yanaklarından öptü. Heybeli köylü, Türkiye'nin ilk şeker fabrikası kurucularından, ünlü Nuri ŞEKER olacaktı.. Nitekim, görüşmeler, ziyaretler tamamlandı ve Türkiye’nin ilk Şeker Fabrikası kuruldu…

Peki, biz ne yaptık?  Şeker fabrikalarının alayını sattık…!!! Bir zamanlar, ülkemizin şeker ihtiyacını fazlasıyla karşılarken, şimdi küçümsediğimiz Yunanistan’dan, Fas, Cezayir gibi yüzyıllar boyu, Osmanlı idaresinde kalmış, ülkelerden   şeker ithal eder olduk.!

Sağlığa aykırılığı bilimsel olarak kanıtlanan, GDO' lu mısır surubuna talim ediyoruz…

Nuri Şeker mezarında rahat mıdır acaba ?
Nuri Şeker ve onun yanında yer alan tüm vatan sevdalılarının mekanları cennet, ruhları şad olsun...
SON SÖZ:’’ AKIL, BİLİM ve ADALETTEN UZAKLAŞAN YÖNETİMLER, ASLA BAŞARILI OLAMAZLAR.’’