Niye Bu Hale Geldik?

10/10/2020 22:02 878

Sevginin, inancın azaldığı, çıkar çatışmalarının-güç kavgalarının acımasızca sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Sadelik, nezaket, zarafet, hal-hatır, dostluk, akrabalık, komşuluk kalmadı gibi. Herkes, fazla kazanmanın, lüksün, ihtişamın peşinde koşuyor. Para adeta bir ilah oldu. Nasıl kazanırsan kazan, soran da yok.

Kan, ölüm, yıkım, gözyaşı demek olan savaşlar, terörist eylemler bir türlü bitmiyor, bitecek gibi de görünmüyor.

En üzücü olanı Batı-Hristiyan dünyasının tahrik ve teşvikiyle Ortadoğu’da Müslümanların birbirleri öldürdüğü savaşlar. Nerede kaldı Müslüman Müslümanın kardeşidir ilkesi?

1930’lu yıllarda yitirdiğimiz İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy neler demiş Müslümanlar için?

 

Müslümanlık nerede?

Bizden geçmiş insanlık bile.

Alem aldatmak maksadı,

Aldanan yok, nafile!

Kaç hakiki Müslüman gördümse,

Hepsi makberdedir.

Müslümanlık bilmem ama

Galiba göklerdedir.

 

Şairimiz, aynı sıkıntıları bir başka şirinde de şöyle dile getirmiş,

 

Görürsün, hissedersin, varsa vicdanınla, imanın.

Ne müthiş bir hamaset, çarpıyor göğsünde Kur’an-nın

O vicdan nerededir lakin? O iman, kimde var heyhat!

Ne olmuş bende bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat.

O imandan velev pek az nasip olaydı millete.

Şu 350 milyon halkı görmezdim bu zillete.

 

Bilimde, teknolojilerde büyük ilerlemelere rağmen insan ruhu o ölçüde yücelemedi, gerilerde, aşağılarda kaldı. Manevi değerler yitirilince, sosyal düzen de sarsıldı.

Kötü gidişin durdurulması da, düzeltilmesi de artık çok zor. İnsanlığımızı, kardeşliğimizi ne yazık ki unutur olduk. Gönüller, beyinler bir intikam mabetine döndü. Erdemler de pek önemsenmiyor. Ama, yaşam savaşında, ümidimizi yitirmeden mücadele etmek zorundayız. Bunun başka çaresi de yok.