NİYE BU HALE GELDİK ?

09/11/2019 02:05 1656

Sevginin , inancın azaldığı , çıkar çatışmalarının – güç kavgalarının acımasızca sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz.  Sadelik , nezaket , zarafet , hal- hatır , dostluk , akrabalık , komşuluk  kalmadı gibi. Herkes , fazla kazanmanın , lüksün , ihtişamın peşinde koşuyor. Para adeta bir ilah oldu. Nasıl kazanırsan kazan, soran da yok. 
    Kan , ölüm , yıkım , gözyaşı demek olan savaşlar , terörist eylemler bir türlü bitmiyor , bitecek gibi de görünmüyor. 
    En üzücü olanı , batı- Hristiyan dünyasının tahrik ve teşvikiyle Ortadoğu da Müslümanların birbirlerini öldürdüğü savaşlar. Nerede kaldı Müslüman Müslümanın kardeşidir ilkesi?
    1930 lu yıllarda yitirdiğimiz istiklal Marşı şairimiz M. Akif Ersoy neler demiş Müslümanlar için? 
    Müslümanlık nerede? 
    Bizden geçmiş insanlık bile. 
    Alem  aldatmak maksadı,
    Aldanan yok , nafile!
    Kaç hakiki Müslüman gördümse ,
    Hepsi makberdedir.
    Müslümanlık bilmem ama,
    Galiba göklerdedir.
Şairimiz , aynı sıkıntıları bir başka şiirinde de şöyle  dile getirmiş,
    Görürsün , hissedersin, varsa vicdanınla , imanın.
    Ne müthiş bir hamaset , çarpıyor göğsünde Kur’an-ın
    O vicdan nerededir lakin? O iman , kimde var, heyhat! 
    Ne olmuş bende bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat.
    O imandan velev pek az nasip olaydı millette.
    Şu 350 milyon halkı görmezdim bu zillette.
    
    Bilimde , teknolojilerde büyük ilerlemelere rağmen insan ruhu o ölçüde yücelemedi , gerilerde , aşağılarda kaldı. Manevi değerler yitirilince, sosyal düzen de sarsıldı. 
    Kötü gidişin durdurulması da , düzeltilmesi de artık çok zor. İnsanlığımızı , kardeşliğimizi ne yazık ki unutur olduk.  Gönüller , beyinler bir intikam mabetine döndü. Erdemler de pek önemsenmiyor. Ama , yaşam savaşında, ümidimizi yitirmeden mücadele zorundayız . Bunun başka çaresi de yok.