NET HATA NOKSANIN SEYRİ

09/09/2022 15:30 790

 

Net hata noksan hesabı: ödemeler dengesi içerisinde yer alan cari işlemler ile sermaye ve finans hesaplarının resmi kayıtlarla açıklanamayan kısmını ifade eder. Diğer bir deyişle; bir ülkenin dış dünya ile ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme NET HATA VE NOKSAN adı verilir.

Ödemeler dengesi hesabında, ihmal edilebilecek kadar küçük tutarlar, net hata ve noksan adı ile çoğu ülkenin ödemeler dengesi tablosunda gösterilmektedir. Bunlar oldukça küçük meblağlar olduğu için dikkat çekmemekte, kafalarda soru işareti oluşturmamaktadır. Nitekim, 2010 yılına kadar Türkiye’nin ödemeler dengesi tablosundaki Net Hata Noksan tutarı “normal” kabul edilecek boyuttadır.

2010 yılından itibaren, net hata noksan tutarı düzenli olarak yükselmiş, 2022 yılında 70 milyar dolar gibi herkesin dikkatini çekecek boyuta ulaşmıştır. Muhalefete mensup siyasetçiler, konuya hassas akademisyenler ve gazetelerin ekonomi yazarları durumu sorgulayarak, hükümetten tatmin edici açıklama beklemişlerdir. Hükümet yetkililerinin ise aksine mevzuyu küçümseyerek, “verilerin derlenmesinde” oluşan hatalar şeklinde açıklamalarla olayı geçiştirme gayretinde oldukları gözden kaçmamaktadır.

Hemen ifade edeyim ki, durum siyasi iktidarın açıkladığı gibi geçiştirilecek türden değildir. Zira, bazı mecralarda, söz konusu tutara, “kaynağı belirsiz para” gibi ülkemiz için son derece tehlikeli olabilecek yakıştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu şekildeki nitelemeler, ülkemiz ekonomisini ambargo benzeri yaptırımlarla zor duruma sokmaya çalışan çevrelerin ilk adımı gibi görülmektedir. Bu çabaları boşa çıkarmak için hükümet yetkililerinin, içeride ve dışarıdaki ilgilileri, tatmin edecek netlikte açıklama yapmaları zaruri hale gelmiştir.

Saygılarımla,