Mutluluk- Mutsuzluk

17/02/2020 22:33 1015

Mutluluk ya da saadet, bir duygu, bir ruh hali, iç huzuru , manevi doyum ve bir tefekkür gücüdür. Byron, insan tebessüm ve gözyaşları içerisinde gidip gelen bir sarkaç gibidir demiş. Doğru bir benzetme. Çünkü yaşamda sevinç, gam, mutluluk, mutsuzluk yan yana, iç içe. Doğa da zıtlar arasında kurulan inanılmaz bir uyum ve denge içerisinde değil mi?

Mutlu olmanın yolu ve sırrı nedir? Ne yapmalı bunun için? Dünya ve yaşam gerçeğini ,hepsinden önce de kendi gerçeğimizi derinden kavramalıyızki ,mutluluk kapısı aralansın. Çünkü kendini bilen, haddini , yerini, gücünü, eksiğini, hatalarını ve hakkı da bilir. O zaman da kibirli, mağrur , bencil olmaz. Böyleleri affedicidir , yardımseverdir , hoşgörülüdür.

Hiçbir nimet kendiliğinden gelmez, bir külfetin, çabanın, sabrın ve özverenin sonucudur. Biraz da talihin ve kişiliğin.

Siparişi de olmaz mutluluğunun, kimse de size bunu sunmaz.

Neler önler , engeller mutluluğumuzu ? Korkaklık , tembellik, sevgisizlik, uyuşukluk, ürkeklik, önyargılar , mana lezzetini tatmama, insanı köle yapan tutkular ve lüzumsuz , yersiz hevesler.

Buna karşın fazla hırsı olmayanlar, az ile yetinenler, şükredenler, paylaşmasını , unutmasını bilenler , gönlü sevgi ile iyilik ile dolu olanların mutluluğu yakalama şansı ,daha da yüksek.

Mutluluğun yolu , her şeyin başı , devası, yaşamın temeli , gönül cennetinin anahtarı , yüreklerin nuru olan sevgiden geçer. Sevginin kaynağı dışarıda değil, içimizde, yüreğimizde. O zaman, mutluluk da yüreğimizdeki sevgi kadar.

Yardım , iyilik yapan , eser üreten, yaptığı işten zevk alanlar mutludur. Nebi’ye göre “ Mutluluk ve mutsuzluk ,bir arabaya koşulmuş iki at gibidir’’

Acılarla, mutsuzluklar ile beslenen sanat eserleri, sanatçıyı mutlu eder ,yani mutsuzluktan mutluluk doğar.

Başkalarının mutluluğunda –mutsuzluğunda istesek de istemesek de, payımız var. Ayrıca sanıldığı kadar da mutlu, ya da mutsuz değiliz.

Bir de gençlik, güzellik, sağlık, itibar gibi zamanında değerini bilemediğimiz, ama kaybettiğimizde kıymetini anladığımız mutluluklar da var.

Beklenmeyen bir armağan, güzel bir jest , iltifat , ezgi, dize ,mutluluk perisi gibi gelir ve dolar gönlümüze. Bunlar anlık, kısa süreli , geçici mutluluklar.

Mutluluk bazen geç gelir, kimi zaman da ıstırap ile satın alınır. Bazen de sıkıntı içerisinde, bir anlık dinlenmedir. Devamlı mutluluk yok. Bu nedenle Niche , “Mutluluğu en iyi bilenler, sabun köpükleri ve kelebeklerdir demiş’’

Kimi mutsuzlar başkalarının mutsuzluğundan ,başarısızlığından, hata işlemelerinden, mutlu olur , rahatlarlar.

Ne olursa olsun, mutluluğun yolu çirkinliklerden, kötülüklerden , yanlışlıklardan , ahlaksızlıklardan geçmemeli. Şu ölümlü dünyada karşılık beklemeden iyilik yapmalı, sevmeli.

Fuat Bayramoğlu’nun mutluluğu (saadeti) anlatan güzel bir dörtlemesi ile yazımı tamamlıyorum.

Ne imiş ki bu dünyada, saadet denilen

Kimi söyleyecek bu sırrı? Hiç var mı bilen?

Binlerce kuşaktan beri insanlık için

Aşk, ekmek, hürriyet, bütün istenen