MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE BİYO YAKIT TEKNOLOJİSİ

17/07/2019 22:24 927

 

Ülkelerin kaderi, ülke yönetimi ve ülkesine liderlik edenlere bağlıdır…

Kimi lider ülkesini felakete sürüklerken, ( Hitler, Mussolini  vb. gibi) Kimi liderlerde, ülkesini refaha götürür…Bu iş biraz da yerli söylem le; ‘’ Dervişin fikri ne ise zikri de odur’’ sözüne benzer… Bilinen tüm tarih kronolojilerinde yer alan uygarlıklara, medeniyetlere baktığımız da bunu görürüz. İster teokratik, ister oligarşik, isterse, demokratik yönetim biçimleri ile, krallık, padişahlık, hanlık, hakanlık,  sultanlık, Emirlik vs. vs. olsun, değişen bir şey olmaz… Cengizhan’a bakalım…!!! Bir de  Hitler’e… Biri ülkesini dünya çapında en büyük imparatorluk yaparken, diğeri halkının felaketine yol açmıştır…

İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üstlendiği Misyonu, sahip olduğu Vizyonu ve eşsiz ufku ile

Bir imparatorluğun küllerinden, muhteşem bir devlet  çıkardı… Hem de her türlü, yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklar içinde yedi düvele karşı…

İşte O Mustafa Kemal ATATÜRK,  82 Yıl Önce Biyo yakıt Teknolojisini Kullanıyordu…

Mustafa Kemal ATATÜRK 82 Yıl Önce biyo yakıt Teknolojisini Kullanıyordu. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarından Emrah Hatunoğlu’nun hazırladığı “Biyo yakıt Teknolojilerinin Tarım Sektörüne Etkileri” tez, “çağın yakıtı” olarak tanınan biyo enerji türevlerinin Türkiye’deki geçmişine ilişkin ilginç bir detayı gün yüzüne çıkardı. Gelişmiş ülkelerde bile geçmişi ikinci dünya savaşı sonrasını bulan biyo yakıtlarla ilgili, Türkiye’nin 1930’lu yıllarda raporlar hazırlayıp, üretime geçtiği tezde yer alan arşiv belgeleriyle kanıtlandı.

DPT uzmanlarından E. Emrah Hatunoğlu’nun uzmanlık tezi olarak hazırladığı “Biyo yakıt Politikalarının Tarım Sektörüne Etkileri” adlı çalışması Türkiye’de biyo yakıt üretimi önerisinin ilk defa 1931 yılında, ’’Ananevi Ziraattan Rasyonel Ziraata’’ başlıklı kongrede ele alındığını gösteriyor. Çalışmada 50 ana başlıktan oluşan kongrenin, ‘’Ziraat Aletler’’ adlı bölümünde, tarım ürünlerinin artırılmasında tarımsal alet ve makinelerin önemine değinildiği ve bu makinelerin ihtiyacı olan yakıtın, ithal edilmesi yerine yerli kaynaklar ile üretiminin faydasından bahsedildiği belirtiliyor.

Belgelere göre dünyadaki biyo yakıt teknolojisinin ilk örneği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde geliştirildi. 1934’ten itibaren bugünkü adıyla biyo dizel üretiminin çiftlikte kullanıldığı kaydedilen tezde, “Atatürk’ün de talimatıyla dönemin milletvekilleri ve ilgili kurumların yetkililerinin 1934 yılında imzaladığı belge, Türkiye’de biyo yakıtlara ilişkin ilk resmi belge olması açısından önemli. Belge, çiftlikte ‘Bitkisel Yağların Tarım Traktörlerinde Kullanımı’ isimli çalışmanın devletçe başlatıldığını gösteriyor.
Çalışma ile, çiftlikte tarımsal üretimde faaliyet gösteren traktörlerde bitkisel yağların yakıt olarak kullanımı sağlandı. Böylece, o zamanki adı bitkisel yağ da olsa, biyodizelin araç motorlarında kullanımı gerçekleştirildi.

http://www.adanafikirplatformu.org/UserFiles/Image/f64cf-foto1.png

Hatunoğlu çalışmasında ayrıca yine Atatürk’ün talimatı ile 1936 yılında İktisat Vekâleti Sanayi Tetkik Heyeti tarafından hazırlanan ve 9 ana bölümden oluşan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın yedinci bölümü olan Kimya Sanayi kısmında yer alan "Sentetik Benzin Sanayi" adlı bölümde, benzin ve diğer fosil yakıtların ithal edilmek yerine ülke kaynakları ile elde edilmesinin önemine değinildiğini de ifade ediyor.

http://www.adanafikirplatformu.org/UserFiles/Image/d35a8-foto2.png

İlgili çalışmada bu çabaların olumlu sonuçlar verip, 1942 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin benzin ihtiyacının yüzde 20 oranında biyo etanol ile harmanlanarak karşılandığı belirtilirken, bu başarılı sonuçlara rağmen Atatürk’ün ölümü ve ikinci dünya savaşının patlak vermesi gibi nedenler ile sektörün gelişmesinin durduğu iddia ediliyor.

SON SÖZ : ‘’LİDER, ULUSUN KADERİNİ TAYİN EDEN KİŞİDİR.’’

Çalışmanın tamamına ulaşmak için :

http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/download/9264/tez-eehatun.pdf

Kaynak : Enerji Gazetesi & Yeşilekonomi & Tarım Dairesi Başkanlığı & Devlet Planlama Teşkilatı..