MENORA

16/07/2022 01:28 934

 

Yedi Kollu Şamdan, Menora veya Şamdan , Tanah'ta, saf altından yapılmış, Musa'nın vahşi doğada ve Kudüs Tapınağı'nda kurduğu portatif sığınakta kullanılan yedi lamba (yedi mum ışığı) olarak, eski İbranicede ise lamba standı olarak tanımlanmıştır. En saf kalitede taze zeytinyağını yakarak günlük olarak kullanıldı. Yedi Kollu Şamdan eski çağlardan beri Yahudiliğin bir sembolü olmuştur.

Menora yani Yedi Kollu Şamdan, Dokuz Kollu Şamdan yani Hanukiya ile karıştırılmamalıdır. Menora, Tapınağın var olduğu zamanlarda Kohen tarafından günde iki kere Tanrı'nın dünyaya ışık saçmasını dilemek için yakılırdı. Hanukiya ise Yahudi bayramı Hanuka'da da kullanılır. Işıklar Bayramı olarak da bilinen Hanuka'da kullanılan şamdanlar 9 kolludur. Kudüs Tapınağı Helen imparatorluklarından Selevkos'un işgali altındayken Makabiler Yahudi karşıtı baskılara isyan ettiler. Tapınağın içinde süren çatışmalarda Menora'daki sonsuz ateşi devam ettirebilmek için ancak bir günlük zeytinyağı kalmıştı. Bir mucize eseri şamdan ateşi sekiz gün boyunca yandı ve tapınağın yeniden inşa edilip yağ bulunmasına kadar yeterli oldu. Ortadaki kol, sağındaki ve solundaki üçer kolu yakmak amacıyla kullanılır.

Anlamı, tam olarak, "kandillik"tir. masonlarda da olan şamdan. herbiri inanç, umut, şefkat, irade, namus, ihtiyat ve adalet anlamlarını karşılar.

Sembolik dilde dünyanın 7 günde yaratılması ve aydınlanma düşüncesini sembolize ettiği söylenir. Modern İsrail Devleti'inin resmi armasında da kullanılan Menora ya da diğer adıyla Yedi Kollu Şamdani tapınağın var olduğu zamanlarda Kohen tarafından günde iki kera Tanrı'nın dünyaya ışık saçması için yakılıyordu.

Menora insanoğlunun tanrı'nın suretinde yaratıldığının sembolüdür. Bir başka anlatımla menora tanrısal gücün insanda şekil bulduğunu ifade eder. Ayrıca menora, moral gücün, fiziksel karanlıklara üstünlüğünü simgeler. Sonuç olarak menora, tanrı'nın israiloğullarına vaat ettiği, ruhların kurtuluşunu simgeler.