Maskenin altında yatan sır neydi?-1

14/05/2022 00:41 80

 

34 yıl boyunca gözlerden uzak bir hapishanede, kimsenin görmediği hücresinde yüzü demir maskeyle saklanan bu adamın sırrı neydi? Kim, neden onun yüzünü böylesine gizleme ihtiyacı duymuştu? O, tarihin en büyük gizemlerinden biri; Demir Maskeli Adam…

1703 yılında Fransa’da, karanlık bir hapishanede saat gece yarısını geçtiği sıralarda, mahkûm hayatını kaybetti. Gardiyanların bile bu adamın yüzünü görmesi yasak olduğu için saraydan gelen bir yetkili, hiç ses çıkarmadan ve kimseye haber vermeden onun bedenini ortadan kaldırdı.

Ölümünden sonra kaldığı zindanın duvarları önce kazındı, sonra da beyaza boyandı. Çünkü ona dair bir iz bulunması istenmiyordu. Bıraktığı uğursuzluğun yok olması için de dokunduğu her taş tılsımlı sularda yıkandı. Öyle ki; belgelerde bu adamın isminden bahsetmek dahi yasaktı. Görevliler, demir maskeli adamdan bahsederken; ‘O Mahkûm’ ya da sadece ‘O’ diyorlardı.

34 yıl boyunca birkaç kişi dışında onun sesini dahi kimse duymadı. Gerçekten kimdi bu adam?  Yıllarca saklanan sır neydi? Hala çözülemedi, fakat bazı iddialar var. Şimdi bu iddiaları birlikte inceleyelim…

***

ÖLDÜĞÜNDE BİLE KİMSE GÖRMEDEN DEFNEDİLDİ!

İlk teori; Demir Maskeli Adam’ın dünya dışı garip bir varlık olduğu yönünde. Bu iddianın sahipleri, bir insanın demir maske ile 34 yıl boyunca sesini bile kimse duymayacak şekilde hapsedilmesinin dünya tarihinde başka bir benzeri olmadığını, bu nedenle ancak insan dışında bir varlığın bu şekilde saklanmaya çalışıldığını savunuyorlar. Nasıl bir yüzü vardı ki, görülmemeliydi? Nasıl bir sesi vardı ki, kimse onu duymamalıydı? Eğer başka bir suçlu olsaydı bu kadar saklanmaz, gizlice veya alenen idam edilebilirdi. Fakat yapılmadı! Kapalı bir sandık içindeki, hazine gibi saklandı. Öldüğünde bile kimse görmeden defnedildi.

ONUNLA KONUŞANIN CEZASI ÖLÜMDÜ!

Bulunduğu odada duvarlar kazındı, beyaza boyandı, dokunduğu taşlar tılsımlı sularla yıkandı. Yani; onun ölüsünden, uğursuzluğundan bile korkuyorlardı. İdamın çok yaygın olduğu o yıllarda; “Bu kadar korktukları bir canlıyı idam etmedilerse, ancak bilinmeyen bir varlık olduğundandır” diyorlar. İnsanın tüylerinin diken, diken eden bir iddia… Fakat bunu destekleyen deliller de var. Örneğin; Fransa Sarayı’ndan gelen bir emre göre, demir maskeli adamla konuşan kim olursa olsun, cezası ölümdü! Bu nedenle tutukluluk süresi boyunca tek bir kişi onun gardiyanlığını yaptı. O da Fransa Hapishaneler Müdürü… Emre göre tutuklunun ihtiyacı dışında her hangi bir cümle kurması da yasaklanmıştı. Ayrıca tıbbi açıdan inceleyen araştırmacılara göre; bir insanın kafası demir bir maskeyle kapatılırsa, 1 yıl dahi geçmeden o kişinin ölmesi gerekiyor. Çünkü maskenin dokunduğu yerler zaman içinde yaralar ve iltihaplarla kaplanıp, kısa süre içinde ölüme götürmeliydi. Uzayan saç ve sakallar, temizlenmeyen yüz hastalık kapıp ölmek için uygun bir ortam hazırlıyor. Ancak 34 yıl demir maskeli mahkûmun hiçbir sağlık sorunu olmadığını biliyoruz. Yani burada insan biyolojisinin ötesine geçebilmiş gizemli bir varlık olmalı. İşin daha da garibi, o yıllarda mahkûmların bırakın maskeyi, giyecek kıyafetleri bile yoktu. Deliriyor ve hastalıktan ölüyorlardı. Ama demir maskeli adam ne delirdi, ne de ölene kadar hastalandı. İlk teori bu şekilde, ancak bu da diğerleri gibi sadece bir iddia olarak kalacak. (Devam Edecek…)

KAYNAK: https://www.instagram.com/engindeniz...