MART  AYI

25/03/2023 12:52 365

 

Mart ayı, Türk tarihinde çok önemli konuların yaşandığı aydır.

Her şeyden önce, Türk Milletinin tarihinde çok önemli bir yer tutan ve Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Nevruz (Yenigün)  ve diğer adıyla Ergenekon Bayramı 21 Marttır. Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz ortaya çıkan Türk Devletlerinin ilk yaptığı işlerden birisi, bu Bayramı kutlamayı resmî duruma getirmeleri olmuştur. Bu arada hemen şunu da eklemeliyim ki, ortaya çıkan bu Türk Devletlerini ilk tanıyan da Türkiye olmuştur .

Nevruz , Ergenekon Bayramı Anadolu Türklüğünde de uzun zaman kutlanılmış, özellikle Yeniçeri Ocağı bu konuda özel bir gayret sarf etmiştir. 1826 yılında 2. Mahmut  zamanında Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) adı verilerek Yeniçeri Ocağının kapatılması ile Bayramımız maalesef unutulmaya yüz tutmuştur. Ancak, büyük hikâyecimiz Ömer Seyfettin'in hatırlatması ile yeniden gündeme gelmiştir. 1922 yılında Büyük  ATATÜRK'ÜN girişimi ile yeniden kutlanmıştır.

21 Mart tarihi Türklerin doğa olaylarını yakından takip ederek ulaştığı bir tarihtir. Çünkü, doğa ile iç içe yaşayan Türkler 21 Aralıktan itibaren dönemsel olarak adlandırdığı kış mevsimini 21 Martta sonlandırmıştır. Bu nedenle yeni bir dönem, bahar dönemi anlamında Nevruz Bayramı demişlerdir. Bazı Türk topluluklarında ve bizde de Ergenekon Bayramı diyenler de olmaktadır. Bunun nedeni de, Türk Mitoloji Tarihinde Ergenekon adı verilen yerden çıkışın adı olarak da kullanılmaktadır.

Bu arada 6 Mayısta Hıdırellez Bayramını da ortaya koyarsak 21 Mart Yenigün Bayramı ile Hıdırellez Bayramı arasını iki bayram arası anlayışı olarak göz önüne almalıyız. Nedir bu? Türkler, girdikleri inanç içerisine ilk dönemlerinden itibaren ortaya koydukları Göktanrı inancının bir takım özellik ve uygulamalarını monte etmişlerdir. Bu önemli bir konudur, ama bugünkü yazımız bu konuya ait olmadığı için ileri bir tarihte daha derin olarak bu konuya girebiliriz.

Mart ayının bizim tarihimiz açısından ikinci bir özelliği 18 mart Çanakkale Geçilmez veciz ifadesine denk gelmesidir.  Son yazımda bu konuyu yazdığım için bugün ayrıntısına girmeye gerek görmüyorum.

Mart ayının Adana özelliğinde bir tarihî önemi vardır ki, aslında bu konu sadece Adana için değil ülkede önem verilen bir konu olması nedeniyle bahsetmekte yarar vardır.

Nedir o konu?

15 Mart 1923 tarihinde Büyük ATATÜRK'ÜN Adana'yı ziyaretidir. Evlendiğinden çok kısa bir süre sonra ülke gezisine çıktığında ilk ziyaret ettiği yerlerden belki de birinci yerlerden olan Adana ziyareti mutlaka üzerinde durulması gereken önemli bir tarihsel konudur. Çünkü, Büyük ATATÜRK'ÜN burada söylediği bir kaç söz yakın tarihimizin çok önemli işaretleri olmuştur. Bunlardan birisi, "Hatay'ı da kurtar Paşam" diyenlere verdiği cevaptır: "40 Asırlık Türk Yurdu Düşman Elinde Kalamaz". Büyük ATATÜRK bu sözünü canı pahasına yerine getirmiş ve Hatay'ımıza bu adı bile vererek vefatından önce yaptığı işlerle kavuşmamızı sağlamıştır.

Büyük ATATÜRK, "Bende bu Vekayiin İlk Hiss-i Teşebbüsü Bu güzel Adana'da Vuku Bulmuştur" sözünü de Adana Türkocağı Şubesinde bu ziyaretinde söylemiştir.

Adana Ulucamiden çıkarken çekilen meşhur resmi de yine bu ziyareti döneminde olmuştur.

Güncel yazılacak o kadar çok konu olmasına rağmen bu tarihsel dönemleri de ıskalamanın doğru olmadığını düşündüğümden dolayı bu seferlik de tarihe ait yazı yazmayı daha uygun görmüş bulunmaktayım.

İlk fırsatta güncel konulara girmek üzere...