Kur-an’ı anlamak

12/07/2018 22:52 3688

Ayet,  ayet indirilmiş Kur-an Kerim.

Dizilirken dışarıdan içeri,

Üç boyutlu düzlemle farklı, katlı,

Sana, bana, tüm insanlığa gelmiş

Rehber bir metin Kur-an.

 

Kur-an kutsal bir tünel,

Tüm zamanlarda,

İnsanlığın her idrak ve her insanın kendi seviyesinde,

Açılan düzlemle okunan.

 

Kişisel tekâmülün hangi basamağında isek,

O düzlemdeki idrak düzeyimiz kadar anlarız Kur-an’ı.

Ayetin anlam boyutları-derinlikleri çağımıza ait değilse, 

Okuduklarını, haber verdiği bilgileri,

Zaman üstü şifreleri çözüp bilemezsin.

Çünkü anahtar mahiyetindeki,

Çağın bilgisi henüz yoktur elinde.

Kur-an’da zamanlar üstü kimi ayetler,

Çağında bilinir kılınmış.

 

 

Değişim ve Kur-an

 

Yaşam sürekli değişim üzerine kurulu. İnsanın tekâmülü için dönemsel olarak Allah tarafından Zebur, Tevrat, İncil kutsal kitaplar olarak geldi ve dünyayı değiştirdi. Kur-an son ilahi kitap olarak zamanlar üstü kurgusuyla, dünyanın sonuna kadar geçerli olarak dünyayı çok daha kapsamlı olarak değiştiriyor.

 

 

Kur-an ve akıl

 

Allah sorgulanmaktan çekinir mi?

Allah sorgulanınca hiçbir şey kaybetmez.

Yaradan insanı yaratırken, bir şuur ile her şeyi sorgulayıp akıl yürütebilmesi için donatarak yaratmış. Akıl sürekli çalışarak her şeyi sorgular.

Kur-an, en çok aklı-bilimi yüceltir.

Körü körüne inanma yerine, düşünceyi teşvik ederek, idrak edilmiş bir inanç, Kur-anın benimsediği inançtır.

Allah, Aklı işletmeyi teşvik eder.

Zihnin çarklarını sürekli çalıştıran, prangalarını, zincirlerini kırarak özgürlük yolunda ilerleyen insan için Kur-an yol gösterir.

Aklını sürekli çalıştıran insan, Kur-ana göre Allah’ın sözünü tutmuş insandır.

Seçmek ve seçtiklerinin sonuçlarını yaşamak, Allah yolundaki insana verilmiş bir haktır.

Bu hakkı insan sonuna kadar kullanmalıdır.

Her şeyi haram kılarak, insanların özgür bireyler olarak, tekâmül yolunda ilerlemesine mani olmak, İslami bir davranış değildir.

Bir haram varsa, bu kişiye zarar verecek manasını taşır.

İslam, sevgi üzerine kurulu,

İnsanın özgürce tekâmül yürüyüşü üzerine bir yoldur.

İslam sürekli sevgi yayınlamaktır.

Kur-anı oku ve gerçek mümin ol!

Ey insan,

Sana düşen ayetleri bir bilgenin Ruh halinde incelemektir.

 

 

Bilgenin ruh hali nasıldır?

Bilgenin ruh hali, ön kabullerden uzaktır.

Yıllarca doğru bildiklerinin değişimine hazırdır.

Zihnini temizler ve çıplak bırakarak Kur-an’ı okur.

Ayetlerin mucizelerine açıktır.

Söz konusu Kur-an olunca,

Her an her şey olabileceğini bilir ve buna göre derinleşir.

Ön kabul olmadan zihnini çıplak bıraktığında,

Kur-anın manasına erebileceğini bilendir bilge.

İşte bu ruh hali, bilgenin ruh halidir.

Mümin olmak işte tam budur.