KONUŞMAYI BİLMEK – DİLİNE SAHİP OLMAK

09/08/2019 06:02 1572

Tanrının bir lütfu olan konuşmayla duygularımızı – isteklerimizi-düşüncelerimizi söyler , bilgi edinir , sohbet ederiz. Bunlar , konuşmanın yararlı , güzel yanları. Ama dilimizin , konuşmamızın , zararlı tarafları da var. Çünkü , dilimiz fazla kullanıldığında , keskinliği artan bir kılıç , tehlikeli bir silah oluverir. Ayrıca dilimiz , kişiliğimizin de bir aynası.

Devlet adamlarımız, politikacılarımız haddinden fazla konuşuyor. Bu işi uygar ülkelerde, bunların sözcüsü yapmakta.

Fazla konuşma , gereksiz konuşma , bilmeden-hazırlanmadan konuşma ,kaba ve sert konuşma , konuşanı sevimsiz kılar, gözden düşürür, itibarını azaltır, hatalara yol açar , hatta düşman kazandırır. Dinleyenleri de rahatsız eder ,bıktırır. Akıllı olanlar, lafı uzatmaz ve gerektiğinde konuşur.

Bana benden olur, ne hal olursa,

Başım rahat olur , dilim durursa

Sözleri bunu anlatıyor.

Fazla konuşmanın devası-ilacı susmak, ağıza mühür vurmaktır. Kötü sözlerin insanı yaraladığı, dilin açtığı yaraların da zor kapandığını unutmayalım.

Ateşi köz öldürür ,

Sürmeyi göz öldürür.

Kılıç kesmez yiğidi ,

Bir kötü söz öldürür.

Dizeleri çok anlamlı.

Hacı Bayram Veli’nin 16. Kuşaktan torunu olan , diplomat Fuat Bayramoğlu’da şöyle diyor. :

Söz var ki , bıçaktan ve zehirden acıdır.

Söz var ki , onulmaz yaradan çok acıdır.

Gel , dört yana mutluluk dağıt , ey güzel !

Söz var ki , diyen gönül yapar , baş tacıdır.

Dilimize hükmedelim, onu iyi kullanalım ki , başımıza dert açmasın.

Karacaoğlan’ın dedikleri :

Mecliste arif ol , kelamı dinle ,

El iki söylerse , sen bir söyle,

Elinden geldikçe iyilik eyle,

Hatıra dokunup , yıkıcı olma.

Bende Gülhan Slem olarak diyorum ki!

Kötüdür dil yarası ,

Kılıç yarasından da,

Dikkatli olmalısın ,

Konuşma sırasında.

Ağızdan çıkan sözler,

Geri dönmeyen oktur.

Uğraşsan da ne kadar ,

Telafisi pek yoktur.

Az konuşur akıllılar,

Bilir hepsi susmayı.

Aptallar çok konuşur ,

Bilemezler susmayı.

Akıllı çok konuşmaz,

Düşünür , öyle söyler,

Çok konuşan cahiller,

Bildiğini zanneder.