KONFÜÇYÜS

23/12/2018 22:31 1003

 

         Konfüçyüs, (M.Ö 551-479) bir Çin bilgesi, filozofu ve siyaset bilimcisi. 72 yaşında ölen bu bilge, yaşadığı dönemdeki çatışmalardan çok mutsuz olmuş,eski şanlı günlerin özlemini çekmiş.

         Felsefesinin ana teması, ahlak ve siyaset üzerine. Ona göre halk, hükümdarına saygılı olmalı, itaat etmeli. Hükümdar da, tebasına ahlaklı ve adil davranmalı, baskıcı ve zalim olmamalı.

         Ahlak ve erdem konusunda, önemli görüşleri var. Erdem sahipleri, önce kendi kusurunu arar, erdemden yoksunlarsa, başkalarınınkilerini diyor bilgemiz. Devam ederek şunları da söylüyor: Bir kişi, temel insani değerleri taşıyorsa o, erdemli-iyi bir insandır. Bilgeler, nefislerini-tutkularını kontrol eder, onarın esiri olmazlar.

         Saygındır, ağır başlıdır bilgeler. Ön yargılı olamazlar ve geniş fikirlidirler. Kendini ve hadlerini bilir, sözleri ve yaptıkları birbirini tutar. Sabırlıdır, sıkıntıya katlanırlar.

         Erdemden yoksun olanlarsa, sabırsızdır, sıkıntıya gelemez, sadece çıkarını düşünür.

         Devamlı olarak çevrelerini aydınlatır erdemli-iyi insanlar. Bunlar hatalarını görür ve düzeltir. Başkalarının hatalarını ise bağışlar. Gösterişi de sevmezler.

         Konfüçyüs felsefesinin iki temel erdemi var. Bunlar Jen ve Li. Jen iyilikle dolu sevgi demek. Li ise görgü, terbiye ve davranışlardaki erdem.

Konfüçyüs’ün bazı görüşleri;

“Büyük kafalar fikirleri, düşünceleri konuşur, ortalar olayları, küçüklerse kişileri.”  “Zenginliği ve yüksek makamı nedeniyle kibirlenenler, kötü yola sapar.” “Aşk dört nala giden bir attır. Ne dizginden anlar, ne de sözden.” “Korkularını yenen, korkularını kovan kişiler, cesurdur” “ Cesur olmayanlar, doğruyu görmez ve gerekeni yapamaz” “Uzağı görmeyen, ihtimalleri hesaplamayan sıkıntı çeker.” “Nefsine dur diyebilen, kudretlidir.” “İyilikkarşılıksız, sırf iyilik olduğu için yapılmalı” “Acı çekmeden olgunlaşılamaz.” “Kendine yapılmasını istemediğini, sende başkalarına yapma.” “ İyiliğe iyilikle, kötülüğe adaletle karşılık verin”. “ Herkesin eğitim hakkı vardır, gençlikteki eğitimse daha verimli ve yararlıdır”. “Okursam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam unutmam”.“Yardım etmek istiyorsan, balık verme ama, o kişiye balık tutmasını öğret.” “Bilmediğini bilmeyenden uzak dur.” “Marifet düşmemek değil, her düştüğünde ayağa kalkmaktır”. “ Ağaç yaş iken eğilir.” “Karanlığa söveceğine, bir mum yak”

Kominizim döneminde Konfüçyüs Felsefesi, saldırılara uğradı ve zayıf düştü. Bugün de, artık eskisi kadar güçlü değil.   Fakat söyledikleri, aradan 2400 yıl geçmesine karşın, hala önemini koruyor.