Kimin eli, parmağı

27/12/2022 19:58 376

 

 

Okumayı sevenler..

Okumak isteyenler..

Sizlere bir yapıt tanıtmak istiyorum.

-Faili Meçhul Cinayetler Tarihi, Osmanlı’dan Günümüze Bir Tarz-ı Siyaset Olarak Cinayet-

Yazar : Orhan Gökdemir.

Yakın tarihimize kırık aynadan, gerçekler gösterilmeye çalışılmış. Zor bir görev yerine getirilmiş.

İlgimi çeken bazı cümleleri sizlerle paylaşıyorum. Yorumu da size bırakıyorum.

-Devlet bir çeteye dönüşünce, çete de siyasallaşır.

***

-Osmanlılarda kardeş katli ile ilgili bir çalışmada, Osmanlı tarihi boyunca 61 hanedan içi öldürme vak’ası cereyan ettiği ileri sürülüyor. Bunların içinde bir isyan veya saldırı olmadan katledilenler şöyle ;

1- Osman Gazinin amcası Dündar bey,

2-Yıldırım Beyazid’in kardeşi Yakup Çelebi,

3-Fatih’in kardeşi Ahmed,

4-Cem Sultan’ın oğlu Oğuz Han,

5-II Beyazid,

6-sı cereyan ettiği ileri sürülüyor. Bunların içinde bir isyan veya saldırı olmadan katledilenler şöyle ;

1- Osman Gazinin amcası Dündar bey,

2-Yıldırım Beyazid’in kardeşi Yakup Çelebi,

3-Fatih’in kardeşi Ahmed,

4-Cem Sultan’ın oğlu Oğuz Han,

5-II. Beyazid,

6-Yavuz Sultan Selim’in kardeşi Şehzade Korkut,

7-Yavuz Sultan Selim’in 8 yeğeni,

8-Şehzade Mustafa ve onun oğlu Mehmed,

9-Şehzade Beyazid’in beş oğlu,

10-Rodos’un fethinde Cem Sultan’ın oğlu Murad ile onun isimlerini bilmediğimiz bir veya iki oğlu,

11-III. Murad’ın 5 kardeşi,

12-III. Mehmed’in oğlu Şehzade Mahmut,

13-III. Mehmed’in 19 kardeşi,

14-II. Osman’ın kardeşi Şehzade Mehmed,

15-IV. Murad’ın kardeşleri  Beyazid, Süleyman ve Kasım,

16-III. Osman’ın amcazadesi Şehzade Mehmed.

***

..Nisan’ın 257inci günü gece yarısı (7-8 Mayıs 1884) yani Çarşamba gecesi Mithat Paşa’nın yattığı odanın kapısı kırılıp yanında yatmakta olan Damat Mahmud Paşa ile birlikte boğularak öldürülür.

..Cariyelerinin sayısı bilinmeyen doyumsuz III. Murad öldüğünde, geriye sayısız çocuk bırakmıştı. Ancak daha kötüsü on cariye de gebeydi. Cümlesinin icabını görmek Safiye Sultan’a düşüyordu. Padişah çocuklarına gebe kadınları birer birer boğup cesetlerini denize attılar.

***

Teşkilat-ı Mahsusa:

..Örgütün kurucusu Enver Paşa’dır ve daire kendi döneminde kurulmuş, aynı dönemde son bulmuştur.

..6. Filo eylemlerinin ardından polis öğrenci liderlerinin kaldığı Gümüşsuyu’ndaki Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurdunu 17 Temmuz 1968 akşamı kuşattı. Gece yurda yapılan baskın sırasında Vedat Demircioğlu yurdun ikinci katından aşağıya atıldı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

..Birbiri ardına kurulan ‘antikomünist’ örgütler şöyle sıralanıyor:

-Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Kuran Kursları Kurma Koruma ve İdame Ettirme Dernekleri, Milliyetçi Kültür Birlikleri, Türkiye Yüksek Öğretim Huzur ve Dayanışma Cemiyeti, Anadolu Milliyetçiler Derneği, Genç Kuvayı Milliye Derneği, Aydınlar Kulübü, Türkiye Din Adamları Yardımlaşma Dernekleri Federasyonu, Konya Mücadele Birliği ve Sancakları, sonradan adını Türkiye Milliyetçiler Birliği olarak değiştiren Türkçüler Birliği, CKMP’li İ. Hakkı Yılanlıoğlu’nun yönetimindeki Vatansever Teşkilatı.

***

Mümtaz’er  Türköne, Hüseyin Kocabıyık, Şükrü Karaca..

Ayvaz Gökdemir, Enver Altaylı, Ferman Demirkol..

Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin, Meral Akşener..

Kaşif Kozinoğlu, Hüseyin Pepekal, Mehmet Emin Yurdakul..

Kimler olduğunu merak ediyorsanız? Kitabı mutlaka okumanız gerekiyor.

‘Yazılama’ Yayınevine teşekkür ediyorum.  Geçmişimizdeki faili meçhul cinayetlerde kimin parmağı kimin eli var açık açık ortaya serilmiş.