KEDERLE BAŞ ETMEK

14/01/2020 23:39 1807

 

Mutlu olduğumuz iyi günlerimiz de oluyor, sıkıntıya düştüğümüz kederli günlerimiz de. Yaşamın kaçınılmaz bir cilvesi bu. Bize düşen görev de, en iyi çözümü bulmak.

Olayların üstesinden gelmek için, gerçeği görmeli ve ondan korkmamalı.

Korkulara, zorluklara karşı güçlü-iradeli-yürekli olmalı, asla umut yitirilmemeli. Çünkü umut, fırtınada sığınacağımız en emin liman.

Sevilen birinin ani ölümü, terk edilme, boşanma, ihanete uğrama, başarısızlık, hastalanma, kaza geçirme, sakatlanma gibi haller acı verir, kedere boğar insanı. Hele de, yalnız iseniz. Kızarsınız, öfkelenirsiniz, başkalarını, hatta kendinizi suçlarsınız. Bunalıma girip intihar edenler bile oluyor.

Zaman ister kederin, acıların dinmesi ve de yok olması için. Bu süre, kişilere ve olayların niteliğine göre farklı olur. Çevresi ve dostu olanların bunu atlatması, hem daha kolay olur, hem de daha çabuk.

Keder sona erince, geçenler unutulmalı ve yeni bir yaşama başlamalı.

Osmanlı Tarihi’nde bunun bir çok örneği var.

4. Murad, güçlü ve başarılı bir padişah. Tahta çıkışı 11 yaşında, bir çocukken 1623’de. Ama ömrü uzun olmamış 1640’da 28 yaşındayken, bu dünyadan göçüp gitmiş.

3. Selim, ince ruhlu, dürüst, yeniliğe açık biri. Aynı zamanda, bir çok makam bulmuş usta bir besteci. Yeniçeriler ve Ulema birlikte hareket ederek Kabakçı Mustafa İsyanı ile 3. Selim’i tahtan indirmişler ve yerine 4. Mustafa’yı geçirmişler. Şüpheci bir kişiliği olan 4. Mustafa, 3. Selim’i tekrar padişah yaparlar endişesiyle, 3. Selim’i öldürtmüş. Alemdar Mustafa Paşa’da, 4. Mustafa’yı tahtan indirip, yerine 8 Temmuz 1808’de 2. Mahmut’u çıkarmış.

2. Mahmut ( 1784-1839 ), 1808’de 24 yaşındayken padişah. 1839’a kadar 31 yıl tahta kalıp önemli işler yapıyor. Bunlar; devlet otoritesini sağlamak, Yeniçerileri ortadan kaldırmak, Harbiye-Mülkiye-Tıbbıye-Galatasaray gibi yeni okullar açtırmak.

Yazımı bir Bektaşi Fıkrasıyla noktalıyorum. Bir Bektaşi babası, hastalığından ötürü sadece bir gün oruç tuttum diyen birisinin, sen oruç tuttun mu sorusuna şu cevabı vermiş. “ Demek ki bu arkadaş, benden bir gün fazla oruç tutmuş. “