İNSANLARIN  DOLANDIRILMASI

10/05/2021 20:03 219

 

Dolandırıcılık ne demek? İnsanlar niçin dolandırılır?

İnsanların dolandırılması  ve  dolandırılmanın altında yatan sebepler...

Yazımıza, bu cümlelerden hareketle başlamakta yarar var sanırım...

En genel tanımıyla dolandırılmak, TDK’ya göre; ‘’Birisini aldatarak, parasını veya malını, mülkünü elinden almak, gezdirmek, idare etmek’ olarak belirtiliyor…Bir başka açıdan dolandırıcılık;

“Hileli davranışlarla,  bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişidir. Dolandırıcılık, birini aldatarak mal veya parasını alma durumudur. Dolandırıcılık suçu; failin, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak; aldatılan veya bir başkasının zararına olmak üzere, kendine veya üçüncü bir kişiye, malvarlığına ilişkin yarar sağlaması şeklinde tanımlanabilir. Bu suç, karmaşık ekonomik ilişkilerin ortaya çıkardığı, malvarlığına karşı işlenen suçların tipik örneğini oluşturur ve en sık işlenen suçlardan biridir…

Son zamanlarda gündemi hayli meşgul eden,

Forex, Thodex ve Vebitcoin adlı şirketlerin dolandırıcılık olayları, bir hayli dikkat çekiyor.Ve ardından, insanların bu ve benzeri araçlara bu kadar rağbet etmelerinin sebebi nedir diye düşünmeye başlıyoruz…!!!

Emniyet teşkilatımızın sık sık uyarı  yapmasına, Cep telefonlarına uyarı bildirimleri göndermesi ile Tvlerde ve basında, bu konunun detaylı bir şekilde gündeme getirilmesine rağmen, olaylar bir türlü önlenemiyor…

Konuya bir de, Türk Ceza Hukuku açısından bakalım:

Dolandırıcılık, en genel anlamıyla, aldatma amacı ile yapılan kasıtlı eylemlerdir.

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanununda 157 ve 158. maddelerde düzenlenmiştir.

Madde 157. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bu eylemiyle dolandırıcılık suçu işlemiş olur.
Madde 158. Dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri;

Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında,
Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
Serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı, kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
Sigorta bedelini almak maksadıyla,

işlenmesi hâlinde, Nitelikli Dolandırıcılık suçu oluşur.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın teröristlerce kullanıldığını terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. İTİBAR ETMEYİN!
Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için para ve altın isteyeceklerdir. İNANMAYIN!
Savcı yada Polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez. ALDANMAYIN!

Evet, bu ve buna benzer uyarılar, Emniyet Teşkilatımız, Valilik ve ilgili diğer kurumlar tarafından vatandaşımıza, kurum ve kuruluşlarımıza sık sık yapılıyor…Sık sık anons ediliyor…

İyi ama bu kadar bilgilendirme ve uyarıya rağmen, niçin dolandırılabiliyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Mesele de burada; Niçin? Niçin? Niçin? Niçin dolandırılıyoruz?

Sülün Osmanlar, Güney Zobular(Raki),Banker Kastelliler, Banker Bakolar, Titan saadet zinciri(Kenan Şeranoğlu),Jet Fadıl, Selçuk Parsadanlar, Bursa’dan çıkan Çiftlik Bankı kuran ve insanları dolandıran,  Mehmet Aydın ( 28 yaşında, namı diğer Tosuncuk)

Yarın devam edeceğiz…