İMAJ

01/10/2022 00:02 575

 

İmaj kelimesi Türkçeye Fransızca üzerinden yerleşmiş olan ve yaygın kullanılan önemli kelimelerden biridir. Genelde kişisel olarak öne çıkan ve değerlendirilen bir kelimedir. İmaj günümüzde onlarca yerde karşımıza çıkmaktadır. Çok anlamı ve çeşitliliği olan bir kelimedir. İmajın her bir anlamı için sayfalarca yazı yazabiliriz.

Türk dil kurumuna göre imaj, imge ve görünüşünü değiştirme anlamını taşır.

İmaj, edebi ürünlerde, özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, etkili,

görülebilir ve duyulabilir bir biçimde anlatmak için anlatılmak istenenle başka şeyler

arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimlere (hayallere) verilen isimdir.

İmaj yapmak ne demek?

İmaj, en basit anlatımıyla bir kişinin diğer kişiler üzerinde bıraktığı izlenimdir. Kişisel

İmaj ise giyim tarzınız, davranışlarınız, konuşma biçiminiz, görgü ve nezaket kurallarını uygulama biçiminizle diğer bireyler tarafından algılanma biçiminizdir.

İmaj nasıl oluşur?

İmaj, bir kişi ve/veya kurum hakkında başka bir kişinin veya

kişilerin ilk elde kafasında oluşturduğu izlenimdir. Bu izlenim, görme, duyma veya

hissetme anında başlar, zamanla yerleşik hale gelir.

Kişisel İmaj Nasıl Oluşturulur?

1.Kim olduğunuz hakkında tutarlı olun.

2.Güçlü bir ilk izlenim yaratmayı öğrenin.

3.Sektör ve pozisyonunuza göre profesyonel bir görüntü sergileyin.

4.İşiniz ve müşterilerinizin beklentisi hakkında bilgi sahibi olun

5.Özgüvenli bir duruş sergileyin.

6.Samimi olun.

7.Güven inşa edin.

İyi bir imaj nasıl olur?

Olumlu imaj oluşturmak isteyen, iletişim becerilerini zenginleştirmeli, ses tonunu etkili kullanmalı ve topluluk önünde rahat konuşma yapabilmelidir. Beden dili doğru kullanılmalıdır. Kişi, beden diliyle olumlu mesajlar verebilmeli. Ayrıca başkalarının beden dillerini doğru okuyabilmeli ve onlarla uyum sağlayabilmelidir.

İmaj unsurları nelerdir?

Markaya yönelik tüm unsurlar birleştiğinde, hedef kitlenin zihninde marka iletişimi ve imajı ortaya çıkar. Kişisel marka imajını meydana getiren unsurlar arasında, fiyat, kalite, kullanışlılık ve beğeninin yanı sıra kullanıcılar ve beklentileri yer alır.

İç imaj nedir?

İç imaj unsuru; işletmenin iç paydaşları tarafından şekillendirilen ve dış imajın da oluşturulmasında ya da iç paydaşlar dışında nasıl algılanacağına yönelik belirlemeleri içeren bir unsurdur

Kurumsal imaj nasıl oluşur?

Firmanın fiziki konumu, sloganı, çalışanların işletme dışında ve müşterilere karşı davranışları, firmaların katıldıkları sosyal sorumluluk projeleri, müşterilerin ürün ve hizmetlerden memnun kalması, mal ve hizmet kalitesi, hedef kitle ile iletişim, kurumsal imaj ve itibar için etken unsurlardır.

Kurumsal imajı oluşturan unsurlar nelerdir? Kurum imaj algılarına ilişkin; yönetim davranışı, öğretim üyeleri ile ilişkiler, eğitim hedefleri, üniversitenin tanınırlığı ve fiziki sosyal olanakları gibi çeşitli değişkenlerin ilişki analizleri de araştırma bulguları arasında yer almaktadır.

Güçlü bir imaj işletmeye ne kazandırır?

İyi bir kurumsal imaj, kuruma sahip olunan markanın mali değeri nedeniyle mali açıdan, kurumun pazar payını arttırdığı için pazar açısından ve kuruma yetenekli çalışanların gözünde çalışılmak istenen kurum niteliğini kazandırması dolayısıyla da İnsan Kaynakları açısından artı değerler katar.

Pazarlamada imaj ne demek?

Marka imajı, tüketicilerin marka hakkındaki düşüncelerini, deneyimlerini ve fikirlerini anlatan bir ifadedir. Markanın imajını en çok markanın müşteri memnuniyeti oluşturur. Memnun müşteriler için marka iyi bir imaj oluştururken kötü deneyim yaşayanlar için ise kötü bir imaj oluşur.

İmaj fonksiyonları nelerdir?

İnsanların imaj oluşturması bir anlamda algılamalarını biçimlendirmesi dünyayı bir anlamlar bütünü olarak değerlendirmesini sağlamaktadır.

İnsanların obje ve olaylar ile ilişkilerinin düzenlenmesinde imaj, bilgi, tanımlama, anlama ve etkileşimlerine yardımcı olmaktadır.

Dijital imaj nedir?

Dijital imaj, sektörün en kaliteli, en yeni ve en geniş görsel kaynakları ile Yapay zeka teknolojisine sahip tasarım araçlarını tek bir platformda sunarak, yaratıcı profesyonellerin ve her ölçekten işletmelerin tanıtım faaliyetleri için yüksek kaliteli içerikler üretmelerini sağlar.

Mimari imaj nedir?

Çalışma kapsamında mekân kavramı, mimariye konu olan her ölçekteki mekânı; mekânsal imaj kavramı ise yalnızca görsellikle sınırlı imgeleri değil, mekânın ifade ettiklerinin bütününü kapsayan kavramsal ve zihinsel bir yapıyı ifade etmektedir.

Nerdeyse çok önemsemediğimiz, fakat her yerde karşımıza çıkan imaj doğru bilinmeli, doğru kullanılmalı ve iyi anlaşılmalıdır. Genelde faydalarının çok ve etkili olduğu önemli bir unsurdur.