İlk'lerin kenti Hatay

02/03/2023 04:09 497

 

Yaşadığımız bu büyük deprem nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturan Hatay'ı tanımak ister misiniz?

Günümüzde Hatay, Türkiye'nin en kalabalık on üçüncü şehridir ve Türkiye için önemli bir eski yerleşim yeridir.

* Hatay 400 yıllık bir geçmişe sahip

* Dünya'da kurulan ilk şehir olduğu söyleniyor.

* Kurulduğu günden bu zamana kadar geçirdiği depremlerde tam 7 defa olduğu gibi yıkılıp, tekrardan kurulmuş.

* 'Antakya Mozaik Müzesi', mozaikleri bakımından Dünya'da ikinci sırada.

* Dünya'daki ilk kilise olan "St.Pierre Kilisesi" yani Dünya'ya Hristiyanlığın yayıldığı ilk "M yani Dünya'ya Hristiyanlığın yayıldığı ilk "Mağara Kilisesi" buradadır.

* Hristiyanlara "Hristiyan" ismi ilk burada verildi.

* Türkiye'nin en  12 Km. uzunluğundaki en uzun kumsalı buradadır.

* İstikameti dolayısıyla tamamiyle Güney'den gelip Kuzeye dökülen 2 ırmaktan biri olan "Asi Nehri" Güney'den Kuzey'e akan tek nehirdir.

* Fetihler dışında Müslümanlık, Anadolu'ya ilk olarak buradan girmiştir.

* Antakya'daki "Habib-i Neccar Camii Anadolu'da yapılan ilk camidir.

* Eski Dünya'nın bilinen en uzun surları buradaki "Antakya Kalesi"ndedir.

Bu kalenin surları tam 26 kilometre uzunluğundadır.

*Eski Dünya'nın en büyük ticaret yolları buradan başlamış ve bitmiştir.

(İpek-Baharat yolu)

* Hatay, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Devlet olma özelliğini kazanmış tek vilayettir.

* Milattan Önce 300 yılında kurulan Antakya, Milattan Önce 1. yüzyılda, 'Antik Dünya'nın üç büyük şehrinden biriydi.

* Dünya'daki ilk "Spor Olimpiyatları"na ev sahipliği yapmıştır.

* Antakya Müzesi'ndeki "Para Koleksiyonu" Dünya'da üçüncü sırada yer almaktadır.

*Kentlerdeki ilk sokak lambaları Antakya'da kullanıldı.

* Dünya'da meşalelerle aydınlatılan ilk sütunlu cadde olan ve "Kurtuluş" anlamına gelen "Herod Caddesi" Antakya'dadır.

Hatay Nasıl Türk toprağı oldu?

Hatay ilinin eski adı nedir?

Hatay adının kaynağına ilişkin ilk bilgiler İ.Ö. 1200'le başlayan Genç Hitit prenslikleri dönemine tarihlenmektedir. Bu dönemde, Amik Ovası´ndaki Hitit Prenslikleri'nin birleşerek Hattena Krallığı adını aldıkları bilinmekte, Hatay adının da buradan geldiği sanılmaktadır. Yöreye bu adı 1936'da Atatürk vermiştir.

KISA TARİHİ

Hatay Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yöredeki tarihi yaşam bulguları M.Ö. 100.000'lere kadar uzanır.

Elde edilen buluntular; bölgenin orta paleolitik, neolotik, kalkolit dönemlerde ve tunç çağında yaygın bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir.

Hatay eskiden kime aitti?

23 Haziran 1939: Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına dair anlaşma Ankara'da imzalandı.

 Bugün Hatay adı verilen bölge, 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Fransızlara bırakılmıştı. Bu anlaşmayla "İskenderun Sancağı" içişlerinde kısmen bağımsız, dışişlerinde ise Fransa mandası altında bulunan Suriye'ye bağlı olacaktı.