İlk atom bombaları

09/08/2022 21:39 882

 

Ağustos ayı hatıralarda atom bombasını 2. Dünya savaşını sonlandırmak ve Japonya’yı teslim almak için birkaç gün arayla atılan 2 bomba olarak hatırlanır. Fakat sadece iki bomba değil bu sıradan bomba da değil.

Almanya ve İtalya yenilgiyi kabul etmiş ama Japonya hala direniyordu. Bir Amerikan Bombardıman uçağı İngiltere’nin onayı ile 6 Ağustos 1945 te Hiroşima şehri üzerine ‘’ Uranyum ‘’ ihtiva eden bir atom bombası attı. Aradan üç gün geçtikten sonra adeta bir deneme yapar gibi 9 Ağustos 1945 te ‘’ Plotinyum ‘’ içeren bir atom bombası da Nagasaki şehrine atıldı.

Bombalar hedeflerini yerle bir ettiler ve 1-2 ay içerisinde bombaların tesiriyle Hiroşima da yüz yüzellibin Nagasaki de ise kırk ila seksen bin kişi öldü. Bu insanların yarısı kadar insan da bombaların atıldığı gün hayatlarını yitirdiler. Yüz binlerce insan da takip eden zaman içinde, yıllarca radyasyon zehirlenmesi sonucu, can vermeye devam etti.

O günlerde sadece Rusların ve Amerikalıların atom bombaları vardı ama bugün çok daha fazla sayıda millet bu işi yaptı ve atom bombasına sahip, dolayısıyla çıkacak büyük bir savaş insanlığın sonu olur. Politikacıların bu konuya dikkati şart

Bütün insanlığın umudu bir daha hiçbir sebeple, hiçbir yerde ve hiçbir zaman, böyle korkunç barbarlığın tekrar edilmemesidir.